Komputerowe wspomaganie decyzji biznesowych

Kliknij tutaj by przejść do szkolenia

Skutki podejmowanych decyzji w organizacji mają kluczowe znaczenie dla powodzenia prowadzonych przedsięwzięć biznesowych. Każda z nich powinna być dobrze przemyślana, a także poparta prawidłowo przeprowadzoną analizą. Dlatego też, program kursu koncentruje się na wprowadzeniu uczestnika w wybrane zagadnienia związane z procesami podejmowania decyzji w organizacji, a także ich wspomaganiem za pomocą wybranych zastosowań arkuszy kalkulacyjnych. Słuchacz pozna ich najważniejsze funkcje i inne narzędzia, a także nauczy się wykorzystywać je w praktyce. Podejmowana problematyka, między innymi, dotyczy procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie, a także innych kwestii związanych z jego działalnością. Uczestnik kursu nauczy się samodzielnie obrabiać dane biznesowych, przeprowadzać nieskomplikowane analizy, sporządzać raporty, a także wykorzystywać rezultaty przeprowadzonych działań w procesie podejmowania decyzji biznesowych.

ORGANIZATOR:

Navoica

Logo organizatora