O European
Digital Days

O European Digital Days

Zainspirowani sukcesem Digital Day w Szwajcarii, kilka organizacji z krajów europejskich, stworzyło swoje własne, krajowe wydarzenia Digital Day.W ten sposób w Polsce narodziła się koncepcja Digital Festival (Festiwal Cyfryzacji), który od 2019 organizowany jest w Polsce przez fundację Digital Poland. Aby wywrzeć jeszcze bardziej pozytywny wpływ na społeczeństwo i rozwój europejskich gospodarek, zespół Swiss Digital Day zainicjował stworzenie wspólnej paneuropejskiej edukacyjnej inicjatywy. Wiosną 2020 r. narodziła się inicjatywa European Digital Days.

Celem tej inicjatywy jest wzajemne wspieranie się krajów, które pasjonują się zaprzęgnięciem najnowszych technologii do rozwiązania palących problemów Europy i lokalnych społeczności. Inicjatywa ta wspiera międzynarodową współpracę i buduje silną sieć powiązań innowacyjnych ekosystemów. Promuje ona również wymianę najlepszych praktyk i pozycjonuje Europę jako główne centrum innowacji w dziedzinie cyfryzacji i nowych technologii na świecie. Organizacje, reprezentujące poszczególne kraje, pracują nad zaangażowaniem rządów, przedsiębiorstw, środowisk akademickich i całego społeczeństwa w budowę nowoczesnej gospodarki opartej na najnowszych technologiach i wiedzy. Ambicją współpracujących organizacji jest znaczne podniesienie umiejętności cyfrowych w Europie.

Więcej dowiesz się na stronach inicjatywy pod adresem europeandigitaldays.eu