Budowanie portfela inwestycyjnego

Wykład dr Przemysława Juszczuka

Celem prezentacji będzie zaznajomienie słuchaczami z możliwościami inwestowania w wybrane aktywa.

W ramach prezentacji przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące wybranych rynkówz uwzględnieniem czynników takich jak ryzyko i potencjalny zwrot. Omówione zostaną między innymi: klasyczne rynki spółek, rynki finansowe, rynek kryptowalut. Dla każdego z powyższych przypadków omówione zostaną kluczowe elementy uwzględniane przy podejmowaniu decyzji oraz wskazane zostaną popularne strategie inwestycyjne. W przypadku rynku spółek – słuchaczom przedstawione zostaną mechanizmy bazujące na klasycznej teorii portfelowej Markowitza. Jest to model finansowy bazujący na dwóch kryteriach – potencjalnym zwrocie z inwestycji oraz ryzyku inwestycji. Są na najczęściej brane pod uwagę kryteria przy podejmowaniu decyzji o zakupach wybranych spółek.

W kolejnej części wykładu pokazane zostaną możliwości inwestowania na rynkach finansowych biorąc pod uwagę aspekty takie, jak np. aktualna sytuacja geopolityczna, czy też bieżący kształt wykresu.

W tej części uczestnicy zobaczą także przykładowe działanie wybranych systemów transakcyjnych umożliwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych. W ramach interaktywnego wykładu przewidziano także możliwość zbudowania wspólnie systemu transakcyjnego.

Trzecia część związana będzie z popularnym ostatnio rynkiem kryptowalut. W szczególności ta część wykładu poświęcona będzie podkreśleniu różnic pomiędzy rynkiem kryptowalut oraz innymi rynkami. Wskazane zostaną zagrożenia płynące w inwestycje tego typu. W szczególności przedstawione zostaną analizy dotyczące korelacji pomiędzy wybranymi instrumentami. Każda z powyższych części wykładu zakończona zostanie informacją na temat przykładowego portfela, jaki zbudować można w oparciu o dostępne narzędzia.

Aby przejść do wszystkich wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kliknij  TUTAJ

ORGANIZATORZY:

Uniwersytet Ekonomiczny W Katowicach

Logo organizatora