Protokół MQTT w systemach pomiarowych

Aktualnie w parkach technologicznych narasta potrzeba zbierania danych w celu optymalizacji procesów produkcyjnych oraz dostosowania aktualnych linii do nowych zastosowań.

Dodatkowo rozwiązania te wymagają dostosowania do nowych technologii pomiarowych. Wymiana informacji zachodzi w różnych typach urządzeń, ze względu na wiek, technologię i rodzaj komunikacji.

Zatem, aby monitorować parametry pracy urządzeń rozsianych po całym kraju lub rozbudować sieci o kolejne urządzenia pomocnym może okazać się protokół komunikacyjny MQTT. Duża ilość danych wymaga również pewnej agregacji, tak aby informacje te były przydatne dla użytkownika końcowego. To stanowi merytoryczne podstawy przedmiotowego opracowania.

Celem wykładu jest omówienie protokołu MQTT jako narzędzia użytego do komunikacji pomiarów rozproszonych oraz zastosowanie obróbki danych w układach mikroprocesorowych przy użyciu Node-RED jako innowacyjnego podejścia do programowania i wykorzystanie systemów bazodanowych dedykowanych do szeregów czasowych na przykładzie InfluxDB wraz z wizualizacją danych (pomiary, diagnostyka, raporty) w systemie Grafana.

 

ORGANIZATORZY:

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej

Logo organizatora
 • REJESTRACJA:
  Niewymagana
 • LINK: Link do wykładu
 • WSTĘP:
  Bezpłatny
 • LOKALIZACJA:
  W Internecie
 • DATA:
  22.10.2022
 • GODZINA:
  14:30 - 16:00
 • PRZESTRZEŃ:
  Online
 • WIEK:
  Młodzież
  Dorośli
 • MIEJSCE:
  Zoom
 • JĘZYK:
  Polski