Science Zen – zaprogramujmy dobrostan nauki

Zaprojektuj z nami #ScienceZen App!

Warsztat user design dla aplikacji mobilnej wspierającej wellbeing i kondycję psychofizyczną pracowników intelektualnych.

Przed Tobą wyjątkowa okazja, aby zostać współtwórcą innowacyjnej aplikacji mobilnej #ScienceZen App! Sięgnij po nią już dziś!

Zapraszamy do udziału w warsztatach projektowania funkcjonalności nowoczesnego narzędzia wspierającego dobre samopoczucie zarówno Twoje, jak i osób, które codziennie mijasz na ulicy czy w sieci.

Zgłoś się TUTAJ!

UWAGA! Na warsztaty zostanie zaproszone max. 20 osób wybranych z nadesłanych zgłoszeń.

Lokalizacja: Ul. Bracka 25, III Piętro

O co chodzi w #ScienceZen App?

Aplikacja mobilna #ScienceZen App to rozwiązanie kierowane przede wszystkim do młodych naukowców oraz osób wykonujących zawody w obszarze tzw. gospodarki wiedzy, którzy narażeni są z jednej strony na poczucie wyobcowania ze względu na specyfikę pracy intelektualnej, z drugiej zaś strony ich zaangażowanie i potencjał są deprecjonowane poprzez rozwiązania instytucjonalno-systemowe. Przykładowe profesje potencjalnych użytkowników to: studenci, nauczyciele, wykładowcy akademiccy, analitycy, badacze, programiści, przedsiębiorcy czy innowatorzy.

Aplikacja mobilna #ScienceZen App ma być narzędziem wspierającym pracowników naukowych oraz pracowników sektora gospodarki wiedzy w redukcji stresu, przywróceniu poczucia własnej wartości i organizacji w życiu, a przez to spokoju i dobrego samopoczucia – w takim kontekście rozumiemy ów “zen”.

Pomysł realizowany jest w ramach Programu Inkubacyjnego Strefa Pomysłodawcy.

Grupa docelowa coraz częściej boryka się z objawami wypalenia zawodowego, a przede wszystkim symptomami zachwiania kondycji psychicznej oraz brakiem poczucia własnej wartości, co jeszcze nasiliła izolacja społeczna wywołana pandemią COVID-19. Pracownicy z sektora gospodarki opartej na  wiedzy już wcześniej odczuwali narastające napięcie, wynikające z dysonansu pomiędzy zaangażowaniem w wykonywaną pracę a realnymi benefitami finansowymi czy w kategoriach uznania społecznego. Szczególnie młodzi naukowcy, którzy chcą realizować swoją karierę na drodze naukowej, coraz częściej komunikują swoje negatywne doświadczenia, odbijające się na ich zdrowiu psychicznym.

System akademicki nie przewiduje kształcenia umiejętności miękkich czy zwrócenia uwagi w stronę dbałości o dobrostan swoich podopiecznych – np. poprzez sposoby radzenia sobie ze stresem i presją, umiejętnością łączenia życia zawodowego i naukowego. Pomijanie tych aspektów sprawia, że coraz większa liczba osób rozpoczynających studia doktoranckie, nie dociera do etapu obrony pracy doktorskiej (obecnie w Polsce to ponad 50%).

Diagnozy tego problemu na poziomie teoretycznym podjęliśmy się w kwietniu 2021 roku w ramach – zapoczątkowanego przez tworzoną przez nas Fundację Wspierania Nauki i Rozwoju Edukacji BITECH – programu badawczego SCIENCE ZEN

Raport Science Zen znajduję się    TUTAJ

ORGANIZATORZY:

Bitech

Logo organizatora
 • REJESTRACJA:
  Wymagana
 • LINK: Link do wydarzenia
 • WSTĘP:
  Bezpłatny
 • LOKALIZACJA:
  Warszawa
 • DATA:
  22.10
 • GODZINA:
  -
 • PRZESTRZEŃ:
  Offline
 • WIEK:
  Dorośli
 • MIEJSCE:
  Marzyciele i Rzemieślnicy
 • JĘZYK:
  Polski