Tajniki wytwarzania materiałów opatrunkowych

ŁUKASIEWICZ – Łódzki Instytut Technologiczny prowadzi wielokierunkowe badania oraz prace rozwojowe dotyczące m. in. wykorzystania polimerów naturalnych do wytwarzania biomateriałów stosowanych w medycynie i weterynarii.

Jednym z głównych kierunków badań są materiały opatrunkowe o specjalnych właściwościach/szerokim spektrum działania.

Każdy z nas wielokrotnie stosował różnego rodzaju opatrunki, które poza funkcją ochronną, przyspieszały proces gojenia się ran, hamowały krwawienie, wykazywały właściwości czy też wykazywały aktywność bakteriostatyczną lub zastępowały skórę pacjenta.

Przedstawiona prezentacja poświęcona jest upowszechnianiu nowatorskich badań naukowych oraz technologii, które są komercjalizowane, a jednocześnie wpływają na polepszenie standardu i bezpieczeństwa życia społeczeństwa.

Opracowany materiał jest dedykowany do szerokiej grupy odbiorców m.in. również do najmłodszej grupy społeczeństwa dzieci i młodzieży i ma charakter naukowo-poznawczy oraz edukacyjny w zakresie ochrony zdrowia i poznania działania materiałów opatrunkowych w zależności od rodzaju występującej rany.

Film prezentuje salę czystą oraz proces przygotowania materiałów/form użytkowych polimerów naturalnych stanowiących podstawę do konstrukcji opatrunków medycznych często stosowanych w życiu codziennym.

Pomieszczenia, w których przygotowywane są biomateriały spełniają ściśle określone wymogi. Powietrze do poszczególnych pomieszczeń przetłaczane jest kanałami powietrznymi przez filtry HEPA, które tylko zatrzymują cząstki stałe, bakterie i grzyby. Wejście na salę odbywa się przez specjalną śluzę z szatnią czystą, w której również jest zamontowana lampa UV sterylizująca ubrania zakładane przez pracownika wchodzącego na salę.

Powierzchnie laboratoryjne i urządzenia znajdujące się w sali czystej są przemywane odpowiednimi środkami bakteriobójczymi. Do wytworzenia wyrobów medycznych wykorzystywane są polimery o wysokiej klasie czystości posiadające certyfikaty użyteczności do celów medycznych.

ORGANIZATORZY:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

Logo organizatora
 • REJESTRACJA:
  Niewymagana
 • LINK: Link do wydarzenia
 • WSTĘP:
  Bezpłatny
 • LOKALIZACJA:
  W Internecie
 • DATA:
  22.10.2022
 • GODZINA:
  -
 • PRZESTRZEŃ:
  Online
 • WIEK:
  Wszyscy
 • MIEJSCE:
  Strona internetowa organizatora
 • JĘZYK:
  Polski