Wykorzystanie biogazów jako paliwa do silników spalinowych

Jednym z kluczowych priorytetów polityki europejskich jest ochrona klimatu oraz poprawa efektywności energetycznej.

Cel realizowany jest między innymi poprzez sukcesywne ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i zwiększanie udziału energii odnawialnej w krajowym portfelu energetycznym, kładziony jest również duży nacisk na zwiększanie udziału paliw alternatywnych w transporcie, dla których surowcem mogą być odpady.

Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia filmu na temat możliwości wykorzystania wstępnie oczyszczonego biogazu jako paliwa do zasilania silników spalinowych.

Biogaz to mieszanina gazów wytwarzanych przez mikroorganizmy z różnego rodzaju surowców biodegradowalnych, w tym bioodpadów, w procesie fermentacji metanowej.

Oczyszczanie biogazu do jakości gazu ziemnego charakteryzuje się energochłonnością, dużym zużyciem chemikaliów oraz złożonością procesową.

Konsekwencją tego są znaczne koszty inwestycyjne. Istnieje sposób szerszego wykorzystania biogazu (nie tylko do produkcji energii cieplnej i elektrycznej) bez konieczności kosztownego uszlachetniania go do biometanu – eksperci z Łukasiewicz – PIMOT opowiedzą o możliwościach zastosowania tego typu paliwa do zasilania silników pojazdów.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W RAMACH PROGRAMU EUREKA

ORGANIZATORZY:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Logo organizatora
 • REJESTRACJA:
  Niewymagana
 • LINK: Link do wydarzenia
 • WSTĘP:
  Bezpłatny
 • LOKALIZACJA:
  W Internecie
 • DATA:
  22.10.2022
 • GODZINA:
  -
 • PRZESTRZEŃ:
  Online
 • WIEK:
  Wszyscy
 • MIEJSCE:
  Strona internetowa organizatora
 • JĘZYK:
  Polski