Wykorzystanie internetowych baz danych do uzupełniania map numerycznych

W prezentacji zostanie przedstawione korzystanie z internetowych serwisów mapowych.

Opisane zostaną takie funkcje jak:

– manipulowanie widokiem mapy (powiększanie, oddalanie, przesuwanie),

– dostosowywanie widoczności poszczególnych warstw (budynki, granice, obiekty geograficzne),

– wykonywanie pomiarów na mapie oraz wyszukiwanie obiektów (adresów, działek).

Dodatkowo zostanie przedstawione kilka możliwości programów CAD w zakresie importu tych danych (formaty: WMS, WFS, SHP, ULDK, WKT, WKB).

Opisane zostaną kolejne kroki importu danych przy pomocy oprogramowania: AutoCAD, BricsCAD, Geolisp, Curl.

Zostanie podany przykład importu danych ze strony geoportal.gov.pl.

Omówiony zostanie import takich danych jak:

– ortofotomapy,

– mapy drogowe,

– budynki, działki,

– obiekty topograficzne,

– granice,

– uzbrojenie techniczne terenu.

Najlepiej używać przeglądarek: Chrome, Firefox, Edge. Można zainstalować lub na prośbę o instalację kliknąć „anuluj” i „join from your browser”. Po uruchomieniu w lewym dolnym rogu proszę kliknąć przycisk „join audio”. W razie problemów z połączeniem proszę o maila na adres: [email protected]

ORGANIZATORZY:

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej

Logo organizatora
 • REJESTRACJA:
  Niewymagana
 • LINK: Link do wydarzenia
 • WSTĘP:
  Bezpłatny
 • LOKALIZACJA:
  W Internecie
 • DATA:
  22.10.2022
 • GODZINA:
  15:00 - 16:00
 • PRZESTRZEŃ:
  Online
 • WIEK:
  Młodzież
  Dorośli
 • MIEJSCE:
  Strona internetowa organizatora
 • JĘZYK:
  Polski