Zapraszamy do Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki na NOC INNOWACJI

Lokalizacja: ul. M. Pożaryskiego 28, w godzinach 15:00-20:00

Noc innowacji została zaplanowana w 6 etapach:

Etap 1. Prezentacja show room – „Tupnij nogą na dywanie, a zobaczysz co się stanie”. „Ciepło zawsze będzie gdy nasze kanapy będą stały wszędzie”.

Etap 2. Pokaz laboratorium programistycznego, w którym w sposób numeryczny badane są układy napędowe i zachowanie pojazdu elektrycznego.

Etap 3. Pokaz i prezentacja ładowarek do pojazdów elektrycznych opracowanych w Łukasiewicz – IEL.

Etap 4. Prezentacja i omówienie zasady działania ładowarek indukcyjnych do małych i dużych urządzeń w tym do pojazdów elektrycznych.

Etap 5. Pokaz stanowiska napędowego, na którym badane są silniki i falowniki napędowe do pojazdów.

Etap 6. Spacer i prezentacja największych laboratoriów badawczych:

– Aparatury Wysokonapięciowej i Niskonapięciowej

– Urządzeń Elektrycznych

– Wzorcujące

ORGANIZATORZY:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki

Logo organizatora
 • REJESTRACJA:
  Niewymagana
 • LINK: Link do wydarzenia
 • WSTĘP:
  Bezpłatny
 • LOKALIZACJA:
  Warszawa
 • DATA:
  22.10.2022
 • GODZINA:
  15:00 - 20:00
 • PRZESTRZEŃ:
  Offline
 • WIEK:
  Wszyscy
 • MIEJSCE:
  Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Elektrotechniki
 • JĘZYK:
  Polski