Formuła: Webinar live

Kierunki i wyzwania transformacji cyfrowej pomorskich MŚP

Podczas pomorskiej debaty „Kierunki i wyzwania transformacji cyfrowej pomorskich MŚP” razem z ekspertami, zajmującymi się pracami nad rozwojem gospodarki Pomorza w oparciu o wdrażanie inteligentnych rozwiązań, zastanowimy się nad możliwościami jakie stwarzają najnowsze technologie ICT w procesie cyfrowej i ekologicznej transformacji pomorskich MŚP. Podjęte zostaną również próby zidentyfikowania potrzeb lub mechanizmów, które usprawniłyby tę transformację.

Idea Wydarzenia: Propagowanie wiedzy w zakresie trendów technologicznych i potrzeby transformacji cyfrowej gospodarki Pomorza w oparciu o narzędzia ICT, w tym poprzez rozwój rozwiązań sprzyjających transformacji ekologicznej. Zgromadzeni w studiu eksperci będą dyskutować na temat dotychczasowych i przyszłych aktywności na Pomorzu, zmierzających do rozwoju inteligentnych rozwiązań oraz nad przyszłością wdrożeń i możliwości jakie stwarzają najnowsze technologie we wsparciu pomorskich MŚP w procesie cyfrowej i ekologicznej transformacji.

Podczas rozmowy zostaną podjęte kwestie dotyczące inicjatyw pomorskich podmiotów realizowanych na rzecz implementacji inteligentnych technologii w kierunku:

 • zwiększenia produktywności
 • pracooszczędności
 • redukcji śladu węglowego
 • cyberbezpieczeństwa
 • otwartych danych

oraz potrzeb synergii działań interesariuszy regionalnych w transformacji MŚP. Nastąpi również wymiana doświadczeń związanych ze współpracą podmiotów z branży ICT i administracji publicznej oraz innych podmiotów zainteresowanych tematyką wdrażania zielonych technologii.

Grupa odbiorców: Administracja publiczna, podmioty w trakcie transformacji cyfrowej lub chcące wdrażać rozwiązania oparte o nowe technologie ICT oraz wszyscy zainteresowani szeroko pojętą tematyką wdrażania inteligentnych rozwiązań i technologii proekologicznych.

Program:

Część I – Przedstawienie potencjału pomorskich instytucji oraz firm w zakresie ICT i ekotechnologii, w tym prezentacja inicjatyw, projektów i planów, związanych z cyfryzacją przedsiębiorstw w ramach EDIH – Prezentacja 15 min.

Część II – Debata na temat możliwości, jakie stwarzają cyfryzacja i otwarte dane dla rozwoju regionu, szczególnie w aspekcie zielonej transformacji. Podjęcie próby zidentyfikowania tego co jest potrzebne lub jakie mechanizmy należałoby wdrożyć, aby usprawnić transformację cyfrową gospodarki w kierunku zwiększenia produktywności, pracooszczędności, redukcji śladu węglowego, cyberbezpieczeństwa czy otwartych danych – w oparciu o doświadczenia zgromadzonych ekspertów.

Transmisja debaty dostępna na kanale YouTube Fundacji Interizon o godzinie 10:00.

ORGANIZATOR:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Logo organizatora
 • REJESTRACJA:
  Niewymagana
 • LINK: Link do wydarzenia
 • WSTĘP:
  Bezpłatny
 • LOKALIZACJA:
  W Internecie
 • DATA:
  09.11.2022
 • GODZINA:
  10:00 - 12:30
 • PRZESTRZEŃ:
  Online
 • WIEK:
  Dorośli
 • MIEJSCE:
  W internecie
 • JĘZYK:
  Polski