1 października, 2020

5 kroków do automatyzacji zarządzania produkcji

Czasy, gdy głównym elementem przewagi konkurencyjnej polskiego przemysłu były niskie koszty pracy, odeszły w niepamięć. Właściciele zakładów produkcyjnych muszą dziś od nowa budować strategie zarządzania przedsiębiorstwem, co – przy rosnących w takim tempie kosztach – nie jest zadaniem łatwym.

Najbardziej oczywistym rozwiązaniem wydaje się automatyzacja procesów składających się na cykl produkcji i dystrybucji towarów. A tę najlepiej zacząć od wdrożenia dedykowanego systemu ERP.

Czym właściwie jest system ERP? Najogólniej rzecz biorąc, jest to oprogramowanie do zarządzania całością zasobów firmy – od produkcji, handlu i magazynowania po finanse, kadry i księgowość. Realizując całość funkcji zarządzania, stanowi ono jednocześnie najbardziej uniwersalne i najbardziej zindywidualizowane rozwiązanie do kontroli zasobów. Dobór poszczególnych modułów, a tym samym stopień złożoności całego systemu zależy bowiem wyłącznie od preferencji klienta.

W praktyce oznacza to, że nie ma dwóch identycznych systemów ERP. Zakres dostępnych modyfikacji jest niemal nieograniczony i obejmuje integrację zarówno z istniejącymi systemami zarządzania (np. CMMS, PLM, WMS czy MES), jak i z wykorzystywanymi do tej pory arkuszami kalkulacyjnymi.

W najnowszej wersji systemu Sage Symfonia ERP arkusze Excel można w prosty sposób zintegrować z oprogramowaniem i w dalszym ciągu wykorzystywać w ramach nowego systemu. Jest to tym istotniejsze, że według przeprowadzonej przez Sage ankiety 97% przedsiębiorstw nadal korzysta z arkuszy kalkulacyjnych jako uzupełniającego narzędzia dokumentowania procesów.

Czytaj dalej na:https://www.sage.com/pl-pl/blog/piec-kluczowych-aspektow-przejscia-do-automatyzacji-zarzadzania-w-firmie-produkcyjnej/

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: Weronika Farys