19 lutego, 2021

Branża IT wygrywa z pandemią

W 2020 roku opublikowano łącznie blisko 34.500 ofert pracy dla branży IT – wśród których zdecydowana większość skierowana była do najbardziej doświadczonych kandydatów. Do 35% wzrosła też liczba ogłoszeń z jasno określoną wysokością wynagrodzenia. Ponadto zmalała różnica w wysokości zarobków pomiędzy największymi miastami Polski, a mniejszymi ośrodkami, przy jednoczesnym zatarciu się różnic płacowych dla pracujących w trybie zdalnym. Wciąż najwyżej wycenianym językiem programowania jest Scala (ponad 22.000 PLN), jednak rekordowy – bo aż 26% wzrost stawek w porównaniu z 2019 rokiem – zanotowali programiści posługujący się językiem Kotlin. Kluczowy wniosek wynikający z przygotowanego przez analityków inhire.io raportu „IT Market Snapshot 2020” – choć ubiegły rok był dla rynku trudny i nietypowy – branża IT zakończyła go ze wzrostem niemal w każdym obszarze.

Kluczowe dane z raportu:

  • W porównaniu z 2019 rokiem o 3% wzrosła liczba ofert pracy z jasno określoną wysokością wynagrodzenia.
  • Najwięcej ofert dla kandydatów IT dotyczyło Warszawy (11.667), najmniej opublikowanych ofert (345) skierowanych było do mieszkańców Gliwic.
  • Wciąż najczęściej poszukiwano Mid-ów i Seniorów, jedynie ok. 6% ogłoszeniodawców zdecydowało się skierować swoją ofertę do Juniorów.
  • Rosną oczekiwania finansowe kandydatów IT – dla porównania w Q4 2020 średnie wynagrodzenie dla kontraktów B2B w Warszawie sięgało poziomu 18.000 PLN, podczas gdy najniższe stawki wynosiły 15.000 PLN i dotyczyły Gliwic. Najwyższe stawki dla kandydatów zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę oferowane były w Gdańsku i wynosiły średnio 15.500 PLN brutto.

Wzrosła liczba ofert pracy, największy wybór w Warszawie

Podczas gdy w 2020 roku rynek pracy borykał się z zamrożeniem procesów rekrutacyjnych, redukcją etatów – branża IT przeżywała HR-ową sinusoidę. W ciągu roku pojawiło się ponad 34.000 nowych ofert pracy, z czego najwięcej opublikowanych zostało w czwartym kwartale. Najtrudniejszym okresem był drugi kwartał, kiedy to wraz z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemiologicznego – znacznie zmalała liczba nowych ogłoszeń (7.339). W drugiej połowie roku sytuacja zaczęła wracać do normy, a finalnie w ostatnim kwartale ilość ofert pracy przewyższyła tę, z którą branża IT rozpoczynała rok. Wciąż największą liczbą ofert pracy cieszyła się Warszawa, gdzie w ciągu 2020 roku opublikowano blisko 12.000 ogłoszeń (porównując najsłabszy w tym roku Q2 – 2.698 do Q4 – 3.255). Na drugim miejscu pod względem ilościowym znajduje się Kraków (analogicznie Q2 – 1.244 i Q4 – 1.547). Najmniej ofert opublikowały firmy z Gliwic (Q2 – 96 i Q4 – 141). Co ciekawe, w porównaniu z 2019 rokiem o 3% wzrosła liczba ofert zawierających informacje o wysokości wynagrodzenia. W czwartym kwartale liczba ofert pracy z podanymi widełkami wynagrodzenia osiągnęła 35%.

– Analizując ofert pracy w 2020 roku widzimy, że stale rośnie odsetek pracodawców, którzy ujawniają poziom wynagrodzeń w ofertach pracy. W czwartym kwartale takich ogłoszeń było 35%, czyli o 6% więcej niż na początku roku. Niestety wciąż 65% dostępnych ogłoszeń o pracę nie jest dla kandydatów IT finansowo transparentna – a to właśnie wysokość wynagrodzenia jest dla nich kluczowa – podkreśla Michał Gąszczyk, CEO inhire.io.

– Tymczasem ofert pracy bez podanych konkretnych kwot, są dla wymagających kandydatów IT mało atrakcyjne. Niestety kwestia widełek i jawnej polityki płacowej to często problem nie do przeskoczenia przez rekruterów, ponieważ wewnętrzne polityki po prostu utajniają wynagrodzenia – dodaje Michał Gąszczyk. Jako inhire rozwiązaliśmy tę “patową” sytuację – złożyliśmy do Europejskiego Urzędu Patentowego autorski projekt algorytmu, który umożliwi dopasowywanie oczekiwań finansowych kandydatów do możliwości pracodawców, bez konieczności upubliczniania informacji o wynagrodzeniu w samej ofercie. To sytuacja win-win, dzięki której znacząco wzrośnie skuteczność oraz skróci się czas prowadzonych rekrutacji.

Zarobkowe wyrównanie szans

Co ciekawe, branża IT jest coraz bliżej ujednolicenia zarobków. Sukcesywnie zaczynają zacierać się znaczne różnice w wysokości stawek między największymi, a najmniejszymi miastami w Polsce. Wynika to głównie z konieczności pracy zdalnej, która “wyrównała zarobkowe szanse” kandydatów spoza dużych aglomeracji.

W pierwszym kwartale różnica pomiędzy średnią wynagrodzenia dla kontraktów B2B dla Warszawy i Gliwic – wynosiła 5.000 PLN, podczas gdy w czwartym kwartale różnica zmalała do 3.000 PLN. W przypadku zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę najwyższe zarobki w Q4 oferowano w Gdańsku (15.500 PLN).

Porównując zarobki dla poszczególnych kwartałów roku 2020 załamanie widać w Q2, kiedy to wraz z nadejściem kryzysu i w obawie o zachowanie miejsc pracy, wielu pracowników branży IT zmniejszyło swoje wymagania finansowe. Był to jednak okres przejściowy, ponieważ już w trzecim kwartale średnie wynagrodzenie zaczęło wracać do poziomu sprzed pandemii, by na koniec osiągnąć kolejny wzrost.

Pandemiczny rok znacznie wpłynął na postrzegania pracy zdalnej. Nowa rzeczywistość sprawiła, że coraz bardziej pożądani stali się pracownicy zdalni, a co za tym – znaczna część branży IT mogła uczestniczyć w rekrutacjach poza obszarem swojego miejsca zamieszkania. Na przestrzeni roku wzrosło również średnie wynagrodzenie pracowników zdalnych. Najniższe stawki oferowano w pierwszym kwartale, najwyższe – w czwartym kwartale roku. Znaczny wzrost wynagrodzeń pracowników zdalnych pozwolił zatrzeć wyraźne różnice, a co ciekawe w Q4 nawet przewyższyć wynagrodzenie pracowników stacjonarnych.

Doświadczenie jeszcze ważniejsze w czasie pandemii

Z raportu „IT Market Snaphot 2020” wynika, że rynek pracy IT wciąż poszukuje doświadczonych kandydatów. W opublikowanych ofertach pracy firmy najczęściej poszukują Mid-ów i Seniorów. Na przestrzeni ubiegłego roku zapotrzebowanie na Seniorów nie spadło poniżej 42% wszystkich ofert, a najwięcej – bo niemal połowa ogłoszeń – skierowana była do Mid-ów. Wciąż bardzo mało pracodawców daje szansę najmniej doświadczonym – w ubiegłym roku liczba oferowanych miejsc pracy skierowanych do tej grupy nie przekroczyła 6% (Q1), by w ostatnim kwartale spaść do nieco ponad 3%. Wynika to również bezpośrednio z pandemii i konieczności szybkiej oraz sprawnej realizacji projektów – zatrudniający nie mieli ani możliwości, ani czasu na uczenie i wdrażanie niedoświadczonych kandydatów.

Scala najwyżej wynagradzana, Kotlin z najwyższym przyrostem

Wciąż najbardziej dochodowym językiem programowania pozostała Scala. Posługujący się tym językiem programiści mogli liczyć na wynagrodzenie powyżej 20.000 PLN, także w najtrudniejszym – drugim kwartale roku. W porównaniu z Q4 2019 w analogicznym okresie 2020 roku średnie, maksymalne widełki wynagrodzenia wzrosły o ponad 3.798 PLN. Na podium najwyżej opłacalnych języków programowania 2020 roku znalazły się również Java (17.854 – 19.395 PLN) oraz C (15.026 – 18.614 PLN). Wzrost zarobków „objął” programistów posługujących się językiem Kotlin, których wynagrodzenie z 16.632 PLN w Q1 wzrosło na przestrzeni roku do powyżej 18.000 PLN. Dla porównania średnie maksymalne widełki w Q4 2019 były o niemal 4.000 PLN niższe, niż w analogicznym okresie 2020 roku, co stanowi wzrost na poziomie 26%.

Choć miniony rok był nietypowy i zasiał na rynku pracy niepokój, w gruncie rzeczy okazał się dla branży IT łaskawy. Przyśpieszona digitalizacja i przeniesienie większości działań do online sprawiły, że coraz więcej pracodawców zaczęło inwestować w działy IT. Finalnie zaowocowało to zwiększeniem liczby ofert pracy czy wzrostem wynagrodzenia. Wciąż jednak niewiele firm decyduje się na zatrudnienie najmniej doświadczonych pracowników branży informatycznej, nie dając im tym samym szansy na rozwój. Analizując miniony rok warto podkreślić, że coraz więcej pracodawców rozumie znaczenie transparentności ogłoszeń i znaczenia jawności stawek. Choć przyrost w tym zakresie jest powolny, to z roku na rok coraz więcej firm upublicznia informacje o wynagrodzeniu na etapie ogłoszenia. Jak pokazują dane w raporcie inhire.io „IT Market Snapshot 2020”, epidemia Covid-19 choć początkowo “zainfekowała” również rekrutację specjalistów IT, finalnie przyczyniła się do dalszych wzrostów oraz wyrównania poziomu płac.

Więcej informacji na stroniehttps://inhire.io/insights/it-market-snapshot-2020/

Autor wpisu / Partner wpisu:
inhire.io

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: