5 października, 2020

Cyberbezpieczeństwo uczniów w szkole

Zmiany, jakich za sprawą dynamicznie rozwijającego się rynku technologii cyfrowych doświadczamy, wpływają na codzienne życie każdego z nas. Dotyczą zarówno gospodarki, polityki, systemu oświaty czy zdrowia, jak również postrzegania rzeczywistości czy oceny sytuacji społecznej.

Zmiany jakie kreuje rynek nowoczesnych technologii wpływają na świadomość społeczną człowieka i kształtują jego charakter. Niosą szanse i stanowią zagrożenie. Jedną z instytucji, która czuwa nad prawidłowym rozwojem człowieka w dobie zmian jest szkoła, która kieruje procesem kształcenia tak, aby przygotować młodych ludzi do sprawnego funkcjonowania w świecie technologii. Autor artykułu obrazuje problemy z jakimi mogą spotkać się młodzi ludzie nieświadomi zagrożeń wynikających z bezrefleksyjnego wykorzystania technologii na co dzień, omawia sposoby przygotowania uczniów, nauczycieli i rodziców do identyfikowania, wykrywania, zabezpieczania się przed cyberzagrożeniami oraz opisuje działania diagnostyczno – informacyjne, które maja stanowić wsparcie w podejmowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa cyfrowego użytkowników sieci.

Artykuł dostępny w Bibliotece Cyfrowej Kometa: https://kometa.edu.pl/biblioteka-cyfrowa/publikacja

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: Kometa - Sieć Edukacji Cyfrowej