5 października, 2020

Cyfrowa szkoła

„Cyfrowa  szkoła”,  jest dziś synonimem  nowoczesnego  podejścia  do  procesu  dydaktycznego z wykorzystaniem multimediów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, jakie stoją przed systemem oświaty autorzy publikacji stworzyli swoisty poradnik, w którym wskazują współczesne narzędzia i możliwości ich zastosowania w pracy z młodzieżą.

Cyfrowa szkoła to pojęcie, które na stałe wpisało się do słownika. Operujemy nim dziś na co dzień odnosząc się do sposobu komunikacji i nauczania. Niewątpliwie postęp technologiczny zmienił sposób funkcjonowania  zarówno ucznia jak i nauczyciela we współczesnym systemie edukacyjnym.

21 pomysłów na XXI lekcji. Dobre praktyki w dydaktyce cyfrowej – do przeczytania na: https://kometa.edu.pl/biblioteka-cyfrowa/publikacja,841,21-pomyslow-na-xxi-lekcji-dobre-praktyki-w-dydaktyce-cyfrowej

Rodzaj treści: Poradnik, Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: Kometa - Sieć Edukacji Cyfrowej