30 września, 2021

Czy internet jest EKO?

Czy internet jest EKO? Jak świadomie wykorzystać nowe nawyki na drodze do zrównoważonego rozwoju.

Szybkość, efektywność i proekologiczność – tak możemy opisać oczekiwania współczesnych konsumentów względem produktów i usług. Dotyczy to również łączy internetowych. Z jednej strony wymagania odnośnie szybkości transmisji danych wyraźnie się zwiększyły, co jest bezpośrednim wynikiem pandemii. Z drugiej strony rośnie świadomość proekologiczna, a tym samym zwiększa się presja na produkowanie i korzystanie z usług i produktów pozytywnie – lub przynajmniej – neutralnie oddziałujących na środowisko. Jak w trendy współczesnych konsumentów wpisują się usługi internetowe? Czy zachowania, które nabyliśmy w czasie pandemii pozwolą nam skuteczniej walczyć ze zmianami klimatycznymi?

Światłowód podstawą zrównoważonego rozwoju

Odpowiedzią na rosnące oczekiwania e-konsumentów względem łącza internetowego jest technologia szerokopasmowa Passive Optical Network (PON). To obecnie najszybsze medium transmisyjne na świecie docierające do użytkowników końcowych (przede wszystkim indywidualnych), które odpowiada na potrzeby mieszkańców w zakresie przepustowości i niezawodności łącza, a przy tym jest efektywne energetycznie i wpisuje się w trend ekologiczności.

 

W transmisji światłowodowej nie występuje promieniowanie elektromagnetyczne, więc tego typu technologia w żaden sposób nie zagraża zdrowiu ani życiu człowieka. Sieci światłowodowe wyróżniają się za to wysoką efektywnością energetyczną. Ze względu na to, że są technologią pasywno-optyczną, zużywają nawet 17 razy mniej energii niż tradycyjne kable miedziane. Dzięki wysokiej odporności na zniszczenia, są również bardzo mało awaryjne – nie wymagają serwisowania i naprawiania, co redukuje konieczność dojazdów do miejsc awarii, a finalnie wpływa na redukcję emisji dwutlenku węgla w Regionie. Koszt środowiskowy budowy światłowodowych sieci dostępowych jest zdecydowanie niższy niż w przypadku kabli miedzianych, a mniejsze zużycie materiałów (według badania BREKO nawet o 66% w porównaniu z tradycyjnymi technologiami) skutkuje radykalnym ograniczeniem śladu węglowego. Dzięki dużej oszczędności energii i bezawaryjności, światłowód jest technologią najbardziej efektywną energetycznie, mającą realny wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.  

 

Sieci światłowodowe to obecnie jedna z najnowocześniejszych technologii, która odpowiada również na przyszłe cyfrowe potrzeby mieszkańców. Nie istnieje rozwiązanie, które mogłoby zastąpić światłowód, a zatem nie ma ryzyka, iż w dłuższej perspektywie konieczna będzie wymiana infrastruktury. Odwrotnie wygląda natomiast sytuacja w przypadku kabli miedzianych, które w niedalekiej przyszłości będą musiały być wymienione. Sieci światłowodowe są również podstawą do rozwoju wielu nowych technologii, jak np. 5G. (Jedynym medium umożliwiającym funkcjonowanie tej technologii jest światłowód, który zasila stacje bazowe 5G). Bez dostępu do światłowodu, trudno będzie budować inne, innowacyjne rozwiązania, co również podkreśla kluczową rolę infrastruktury szerokopasmowej we współczesnym świecie.

 

Cyfrowa droga do Zielonej Europy

Walka z kryzysem klimatycznym jest obecnie jednym z największych wyzwań, przed którym stoi społeczeństwo. Zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, do 2050 r. powinniśmy osiągnąć neutralność klimatyczną, a cyfryzacja jest kluczowym elementem, od którego w dużej mierze zależeć będzie powodzenie tej misji. Bez równego dostępu do niezawodnego i szybkiego łącza internetowego, proces digitalizacji może jednak spowolnić, zwłaszcza na obszarach, gdzie nie powstała jeszcze infrastruktura szerokopasmowa. Utrudniony dostęp do internetu lub łącze o niskiej przepustowości sprawi, że część mieszkańców powróci do tradycyjnych nawyków, rezygnując z wielu cyfrowych i ekologicznych możliwości realizacji codziennych obowiązków.

W badaniu NEXERY, 6 na 10 ankietowanych potwierdziło, że część zachowań, które nabyli w czasie pandemii, zostanie z nimi również po jej ustaniu. Wielu z nas przekonało się, ile spraw można komfortowo i szybko załatwić przez internet. Jednocześnie nie zdajemy sobie sprawy, że rozwiązania te nie tylko ułatwiają nasze codzienne życie, ale mają też pozytywny wpływ na środowisko. Dzięki pracy zdalnej i edukacji online udało nam się ograniczyć dojazdy do biur i szkół, co wpłynęło na zmniejszenie poziomu smogu w wielu miastach. W kwietniu 2019 r. w Olsztynie stężenie groźnego dla zdrowia i środowiska pyłu PM10 wynosiło 30,9 ug/m3. Rok później, czyli w okresie izolacji społecznej, w tym samym miesiącu jego wartość (15,7 ug/m3) zmniejszyła się o niemal połowę. Wzrost popularności e-urzędów i telemedycyny sprawił natomiast, że więcej spraw załatwiamy online, ograniczając liczbę papierowych wniosków, recept i dokumentów. Przez pierwsze półrocze 2020 r. w Polsce wystawiono 275 mln e-recept dla 25 mln pacjentów. Zdecydowanie chętniej korzystamy z opcji elektronicznej: w  marcu liczba papierowych recept spadła o 47% w stosunku do stycznia, a w maju ta różnica wynosiła już 78%. W przypadku e-administracji wiele jest jeszcze do zrobienia – niektóre urzędy nadal nie wprowadziły cyfrowego obiegu dokumentów, co znacznie wydłuża proces realizacji spraw i utrudnia prowadzenie inwestycji. Jednak wielu urzędników po raz pierwszy dostrzegło, jak obsługa interesariuszy online pozytywnie wpływa na efektywność ich pracy i poprawia wydajność e-administracji. To pierwszy krok ku temu, aby zrewolucjonizować również ten obszar funkcjonowania społeczeństwa.

 

Okazuje się, że w wielu przypadkach „nowa” rzeczywistość jest nie tylko bardziej komfortowa i  efektywna. Może również pozytywnie wpływać na nasz świat – oferując ogrom rozwiązań, które
w dłuższej perspektywie odgrywają kluczową rolę na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy, dzięki internetowi mogliśmy spędzić więcej czasu
z rodziną, ograniczając długie dojazdy do pracy, szkoły czy lekarza i tym samym przyczyniając się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Zużyliśmy mniej papieru, korzystając z elektronicznego obiegu dokumentów w urzędach i z e-recept oraz pracując i ucząc się online. Szybkie łącze upowszechniło dostęp do wiedzy, a także kultury i rozrywki, wyrównując szanse między mieszkańcami miast i wsi. Nie dopuśćmy do tego, aby potencjał, który odkryliśmy został zapomniany.

 

➡️ Pobierz Raport #RegionyNEXERY2021 i sprawdź, jaką rolę odgrywa dostęp do szybkiej sieci internetowej dla osób mieszkających na terenach, na których budujemy naszą sieć: https://www.nexera.pl/pl/raportregionynexery

 

➡️ Posłuchaj podcastu NEXERY #SiećWdomu i sprawdź, jak łączymy Regiony online: https://spoti.fi/3hkggd5

Rodzaj treści:
Autor wpisu / Partner wpisu: