24 września, 2020

Dobry czas na cyfryzację firmy

Kończąca się perspektywa unijnego finansowania obejmująca lata 2014-2020 oraz wyzwania stojące przed polskimi przedsiębiorstwami sprawiają, że coraz częściej padają pytania dotyczące nowych źródeł budowania konkurencyjności. Te kwestie są ważne także w kontekście łagodzenia skutków kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Przyspieszona cyfryzacja staje się dla polskich przedsiębiorstw wyjątkową szansą.

Ze względów historycznych Polska nie mogła wziąć pełnego udziału w trzech kolejnych rewolucjach przemysłowych. Obecny poziom kraju może stanowić dobry początek dla rozwoju, a przy odpowiednim, przemyślanym i skoordynowanym wspomaganiu, mógłby okazać się szansą nawet na wejście do pierwszej dwudziestki najbardziej rozwiniętych państw świata.

Jak pisze Platforma Przemysłu Przyszłości na duży potencjał polskiej gospodarki wskazują następujące fakty. Pod względem liczby absolwentów kierunków ścisłych Polska zajmuje 4 miejsce w Unii Europejskiej, będąc 6 krajem pod względem liczby mieszkańców. Koszty pracy na stanowiskach wymagających zaawansowanych umiejętności cyfrowych są o 47-70% niższe niż w Europie Zachodniej. W 2018 r. odsetek osób korzystających z internetu wyniósł 77,5%. Odsetek przedsiębiorstw z szerokopasmowym dostępem do sieci wyniósł 95%, natomiast korzystających z internetu mobilnego – 67,6%. Płatnych usług chmury obliczeniowej używało 11,5% przedsiębiorstw.

Przyspieszenie cyfryzacji i odejście od wyspowego modelu jej rozwoju nie może opierać się jedynie na wsparciu startupów, szeroko rozumianego prowadzenia prac B+R czy na wdrażaniu zakupionych innowacji. Powinno natomiast dotyczyć kompleksowego wsparcia modyfikacji modeli biznesowych w taki sposób, aby za pomocą technologii cyfrowych podnosić produktywność gospodarki z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych sektorów. Jak szacuje McKinsey, w ciągu najbliższej dekady dzięki digitalizacji wartość dodana całej gospodarki w Polsce mogłaby się zwiększyć w ten sposób o 13-22%. Cyfryzacja pozwoliłaby zmniejszyć lukę produktywności o 12-21% w porównaniu z najbardziej zaawansowanymi rynkami Europy Zachodniej i o 27-47% w stosunku do UE-15.

Piotr Kryjom, ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, analizuje rolę cyfrowego rozwoju w warunkach wstrząsu wywołanego przez pandemię. Specjalista przybliża też działanie Nawigatora Finansowego umożliwiającego wyszukiwanie dotacji, pożyczek, ulg podatkowych i kapitału inwestycyjnego. Pełną analizę możecie przeczytać na: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/analiza-teraz-jest-dobry-moment-zeby-cyfryzowac-firme/

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: Platforma Przemysłu Przyszłości