30 września, 2021

Inicjatywa „NEXERA Heroes”

#NEXERAHeroes – każdy może być bohaterem

Nexera angażuje się w działalność społeczną i charytatywną

 

NEXERA chętnie angażuje się w działania społeczne i charytatywne. W ciągu 4 lat działalności, stosunkowo nieduża firma, licząca kilkadziesiąt osób, przeprowadziła 18 akcji społecznych i charytatywnych, przekazując nie tylko wsparcie finansowe dla wybranych organizacji i stowarzyszeń, ale także inicjując pomoc, której efektem jest praca „własnych rąk”. Poprzez realizację idei autorskiego programu CSR pt. NEXERA Heroes, firma udowadnia, że każdy może być bohaterem, a mały krok może zapoczątkować wiele pozytywnych zmian.

 

Idea NEXERA Heroes

Projekt NEXERA Heroes powstał spontanicznie, jako element integracji pracowników, lecz szybko przerodził się w nasz główny program CSR-owy. Początkowo chcieliśmy zaangażować nasze zespoły przede wszystkim do częstszej aktywności fizycznej i przejścia na zdrowy tryb życia, ale chęć niesienia pomocy potrzebującym i poczucia odpowiedzialności za innych zmotywowały nas do reformy założeń projektu i skupiliśmy się na aspekcie społecznym. Wierzymy, że aby pomóc wystarczy nawet jeden krok. Od początku naszej działalności chcemy być blisko mieszkańców naszych Regionów, dlatego wspieramy rozwój lokalnych społeczności nie tylko w obszarze cyfryzacji i dostępu do rozwiązań telekomunikacyjnych. Nie zapominamy o tym, że czasem pomoc w najbardziej podstawowych obszarach życia jest kluczowa, aby móc realizować się w kolejnych. NEXERA Heroes jest przedsięwzięciem oddolnym, które powstało z inicjatywy pracowników, i które pokazało nam, że każdy może być bohaterem. To nie jedyny realizowany przez nas program CSR-owy. – mówi Paweł Biarda, członek zarządu Nexery.

 

Pomoc w zasięgu Nexery

Od 2018 r. Nexera wzięła udział w licznych inicjatywach wykraczających poza program NEXERA Heroes oraz zorganizowała własne akcje społeczne, jak np. sprzątanie terenu wokół Jezior Turkusowych w Wapiennikach czy budowanie bud dla psów, które następnie przekazano schronisku z Regionu Łódzkiego. Firma pokryła koszt wyposażenia nowoczesnego Centrum Edukacji Multimedialnej w Szkole Podstawowej w Górnikach w Regionie Świętokrzyskim oraz sfinansowała dziewięciu dyrektorom szkół z Regionów udział w programie Akademii Przywództwa Liderów Oświaty Instytutu Humanites. Mając na uwadze trudną sytuację Domów Pomocy Społecznej, wynikającą m.in. z pandemii COVID-19, Nexera dwukrotnie udzieliła wsparcia finansowego DPS-om.

Działania Nexery są świadectwem tego, że nawet małe i stosunkowo młode firmy mogą wpływać na naszą codzienność oraz realizować działania mające na celu poprawę jakości życia innych. Niezbędne jest do tego zaangażowanie – pracowników i zarządu oraz szczera chęć niesienia pomocy. Jesteśmy dumni, że nasz zespół tworzą właśnie takie osoby. – mówi Paweł Biarda z Nexery.

 

Raport NEXERA Heroes | CSR 2020

Podsumowanie działań społecznych zostało zaprezentowane w najnowszym raporcie CSR firmy. Raport przedstawia najważniejsze inicjatywy, wydarzenia, sukcesy i wyzwania, które pokazują, jak w praktyce Nexera realizuje ideę społecznej odpowiedzialności.

 

NEXERA Heroes | Raport CSR 2020 w wersji digital jest to pobrania na stronie:

polska wersja językowa: https://www.nexera.pl/pl/raportcsrnexeraheroes

angielska wersja językowa: https://www.nexera.pl/en/raportcsrnexeraheroes

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: