22 kwietnia, 2021

Jak uwolnić miasta od smogu? Oni wiedzą, jak to zrobić

Dziś po raz 51. obchodzimy światowy Dzień Ziemi. Jego hasło przewodnie, to „Przywróć naszą Ziemię”. Uczestnicy 3 edycji Leothonu udowadniają, że nowe technologie mogą zatrzymać postępujące zmiany klimatyczne i wspierać budowę ekologicznych miast przyszłości.

W trakcie Digital Festival pokazujemy, że nowe technologie są odpowiedzią na wyzwania pojawiające się w skali globalnej: zmiany klimatyczne, wyczerpywanie się zasobów naturalnych oraz zanieczyszczenie środowiska. Światowy Dzień Ziemi to symboliczna data, która przypomina o tym, że należy dbać o naszą planetę. Sposobów na walkę z postępującymi zmianami klimatycznymi oraz zanieczyszczeniem miast szukali uczestnicy Leothonu EcoTechnology for Cities. To technologiczno-biznesowy hackathon stworzony dla studentów Akademii Leona Kozminskiego. Powstał we współpracy z Microsoft oraz GovTech. Hasło tegorocznego wydarzenia nawiązuje do lepszego zarządzania gospodarką wodną, odpadami oraz jakością powietrza, jak i zwiększenia efektywności oraz obniżenia kosztów produkcji przy użyciu nowych technologii.

Uczestnicy hackathonu zmierzyli się z ekologicznymi wyzwaniami Krakowa, Konina i Zgierza. Miasta zgłosiły problemy w obszarze zarządzania odpadami, jakością powietrza oraz terenami zielonymi.

Sztuczna inteligencja w służbie środowisku 

Najlepsze rozwiązanie dla Krakowa znalazła drużyna Nature Users. Miasto walczy z problem niespójności w danych dotyczących faktycznej ilości zebranych odpadów, a deklaracji mieszkańców. Nature Users wpadli na pomysł, żeby skonfrontować obecne rozbieżności z istniejącymi bazami danych i wprowadzić natychmiastowe zmiany. Ich innowacyjny pomysł polega na obliczaniu zużycia realnego wody w celu określenia dokładnej liczby mieszkańców.

Jak wpadliście na pomysł stworzenia swojego rozwiązania? Skąd czerpaliście inspirację? 

Zespół Nature Users: Praca nad nowym rozwiązaniem przebiegała etapowo. Najpierw określiliśmy problem. W 2020 roku, ze względu na zmianę nawyków Krakowianie przebywali więcej w domach, powstało więcej odpadów. Miasto musiało dołożyć kwotę do zarządzania odpadami. Największy problem stanowi identyfikacja, czy złożona deklaracja przedstawia stan faktyczny. Rozmawialiśmy o tym z przedstawicielem Urzędu Miasta. By ocenić skalę problemu, mamy zamiar porównać istniejące już bazy danych. W kolejnym etapie, dowiedzieliśmy się, że gov.com.pl będzie prowadził unifikację systemów. Uznaliśmy, że wygodnym dla mieszkańców rozwiązaniem będzie dodać wywóz śmieci, do ich profilu na platformie. To rozwiązanie będziemy jeszcze testować.  Ostatecznie, chcielibyśmy, by poddana została dyskusji zmiana systemu naliczania opłat. Według naszych oszacowań, opłaty od ilości zużytej wody może stanowić bardziej miarodajne rozwiązanie.

Znaczenie nowoczesnych technologii stale rośnie. Jaki wpływ będą miały na przyszłość polskich miast? 

Polska jest liderem we wdrażaniu nowszych technologii, a rząd i GovTech, jest bardzo zachęcający do ich implementacji i rozwoju. Obecni obywatele i przyszłe pokolenia odniosą z tego ogromne korzyści w nadchodzących latach. Przyjęcie tych inteligentnych i nowoczesnych rozwiązań umożliwi miastom osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju, zmaksymalizowanie wydajności, zwiększenie zysków, zmniejszenie strat i wiele więcej, a wszystko to za pomocą nowych technologii opartych na szeroko pojętej “Sztucznej inteligencji”. 

Jak można wykorzystać nowe technologie do walki z odpadami? 

Rozwiązania oparte na Machine Learningu i Big Data stanowią rewolucję w tym jak będziemy zarządzać naszymi danymi. Nasze rozwiązanie w przyszłości może okazać się dopiero wstępem do zrównoważonej gospodarki odpadami. Rozwiązania proponowane przez część zespołów, z którymi mieliśmy przyjemność konkurować pokazują jak wiele więcej można zrobić w tym temacie, gdy technologie IoT wejdą do powszechnego użytku. Z kolei nasze rozwiązanie oparte na ML i Big Data pomoże nie tylko wzmocnić budżet miasta, ale także zaoszczędzić olbrzymie ilości zasobów poprzez zoptymalizowaną gospodarkę odpadami. Przyszłość nowych technologii rysuje się naprawdę fascynująco, a możliwości, są prawie nieograniczone.

Aplikacje uczą świadomości ekologicznej

Najlepsze rozwiązanie dla miasta Konin przygotował zespół JEEP. Miasto boryka się z problem utrzymania odpowiedniej komunikacji z mieszkańcami, z którymi może współpracować na rzecz edukacji społecznej i wzrostu świadomości ekologicznej. Zespół JEEP przedstawił GIPP- narzędzie partycypacji obywatelskiej zintegrowane z aplikacją mObywatel oraz platformą Gov.pl. Jego głównym celem jest stworzenie efektywnych kanałów komunikacji pomiędzy obywatelami a urzędnikami państwowymi.

W jaki sposób wypracowaliście swoje rozwiązanie?

Zespół JEEP: W naszych głowach pojawił się pomysł integracji aplikacji miejskiej z mObywatelem, z którego już korzystaliśmy i rozbudowa już istniejącego narzędzia w formie „one-stop-shop” na linii urząd – obywatel. Stwierdziliśmy, że takie podejście jest też logiczne z szerszej perspektywy digitalizacji administracji publicznej, bo w przyszłości może umożliwić prostszą implementację podobnych rozwiązań w kolejnych miastach lub metropoliach. Rozpisując funkcjonalności aplikacji opieraliśmy się na wdrożonych już rozwiązaniach z innych miast m.in. Nowojorska mapa zieleni miejskiej i Duński system raportowania niedoskonałości w przestrzeni miejskiej

Nowe technologie coraz częściej wykorzystywane są, aby poprawić jakość życia w miastach. Jaki wpływ będą miały na ich przyszłość?

Patrząc z szerokiej perspektywy wg. raportu “World Cities Report” w 2020 roku w ośrodkach miejskich żyje 56.2% populacji światowej z prognozą, że będzie to 60.4% w 2030. Tym samym właściwe wykorzystanie nowoczesnych technologii w środowisku miejskim – to jak tworzymy tkankę miejska i zarządzamy miastami może podnieść jakość większości ludzi na świecie. W naszej ocenie są główne obszary, w których technologie mogą przynieść korzyści dla miast to planowanie miejskie, poprawienie efektywności energetycznej terenów miejskich, transport i komunikacja miejska oraz bezpieczeństwo i odporność miast na ekstremalne zjawiska pogodowe.

Czy nowe technologie mogą pomóc nam walczyć z odpadami?

Odpady można podzielić na tak wiele kategorii, że nie sposób odpowiedzieć na to pytanie krótko, więc skupimy się na tylko jednej części odpadów, którą jest jedzenie. Problem jest gigantyczny, bo szacuje się, że aż 1/3 całej wyprodukowanej żywności zostaje wyrzucona. Wierzymy, że problemy należy rozwiązywać w zarodku, zanim jeszcze powstaną, więc jako ciekawe technologiczne rozwiązanie możemy przytoczyć produkt firmy Wasteless, która instaluje w supermarketach systemy automatycznie regulujące ceny produktów zależnie od liczby dni pozostałych do daty, gdy skończy się przydatność danego produktu. W sklepach, które wprowadziły to rozwiązanie wyrzucają obecnie 50% mniej asortymentu.

Tani sposób na świeże powietrze

Hello World Developers zmierzyło się z problemem Zgierza. Miasto zauważyło pogarszającą się jakość powietrza. Zespół opracował koncepcję systemu (aplikacji na telefon) umożliwiającej zbieranie danych z zewnętrznych źródeł i agregowanie ich za pomocą naszego półautomatycznego rozwiązania. Z danych możemy dowiedzieć się, kto przyczynia się do problemu zanieczyszczenia powietrza, dlaczego to robi i jak możemy pomóc im to zmienić.

Skąd czerpaliście inspirację do swojego rozwiązania? 

Zespół Hello World Developers: Gdy pierwszy raz przeczytaliśmy tegoroczne wyzwania od razu problem zanieczyszczenia powietrza wydał się nam najbardziej interesujący. Dziesiątki tysięcy ludzi (prawie 50 tys w roku 2019) umiera przedwcześnie każdego roku z powodu powikłań spowodowanych wdychaniem pyłów. Zaczęliśmy od określenia w czym tkwi problem i odkryliśmy, że brak opłacalnego ekonomicznie rozwiązania pomiarowego i mechanizmu uświadamiającego, spowalniają działania podejmowane w zakresie poprawy jakości powietrza. Nasze rozwiązanie pozwala na przeprowadzenie 40 000 pomiarów jakości powietrza nad kominami przy zaangażowaniu środków wydawanych rocznie na analizę 140 próbek popiołu (średnia kwota mandatu wynosi około 140 zł, około 50% analiz kwalifikuje się do mandatu a koszt przeprowadzania analizy to około 700 zł). Przy koszcie dwóch analiz próbek popiołu można przeprowadzić 900 analiz jakości powietrza nad domami.

Jakie korzyści przyniesie ono mieszkańcom i miastu? 

Dzięki naszemu rozwiązaniu Zgierz będzie mógł przeprowadzić 30 000 kontroli jakości powietrza nad kominami zamiast kilkuset kontroli w sezonie grzewczym przy wydatkach na podobnym poziomie. Oznacza to, że każdy dom, który jest ogrzewany przy pomocy pieca węglowego zostanie skontrolowany minimum raz rocznie.

Znaczenie nowoczesnych technologii stale rośnie. Jaki wpływ będą miały na przyszłość polskich miast?

Nowoczesne technologie będą miały kluczową rolę w poprawie jakości życia ludzi w miastach i nie tylko. Rozwój m.in sztucznej inteligencji, internetu rzeczy i elektromobilności na zawsze zmieni oblicza miast, na razie zdominowanych przez samochody spalinowe.

Autor wpisu / Partner wpisu:
Paulina Szkoła

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: