5 października, 2021

Kobiety i technologia – przepis na sukces [BUSINESS INSIDER]

Cyfrowa rewolucja to proces niezwykle dynamiczny, który wymaga od nas ciągłego aktualizowania wiedzy i umiejętności, niezależnie od naszego wieku, lokalizacji czy płci. Brak zainteresowania pogłębianiem cyfrowych kompetencji często prowadzi do dotkliwego zjawiska, jakim jest cyfrowe wykluczenie – zjawisko, jak się okazuje, często dotykające kobiet. O tym, jak ważna jest edukacja społeczeństwa w obszarze nowych technologii, szczególnie wśród kobiet, opowiada Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

Nell Przybylska, Fundacja Digital Poland: Huawei koordynuje szereg programów, których celem jest wspieranie edukacji i przekazywanie umiejętności w obszarze nowych technologii. Co motywuje Was do wychodzenia z takimi inicjatywami?

Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska: W Huawei od 17 lat istnienia w Polsce koncentrujemy się na wspieraniu szeroko rozumianej „komunikacji” i „łączności”. Głęboko przy tym wierzymy, że nowoczesne technologie komunikacyjne, które tworzymy, to szansa na łączenie ludzi i stworzenie świata dostępnego dla wszystkich – bez barier i ograniczeń. Jednocześnie jesteśmy częścią społeczności, w której działamy i czujemy odpowiedzialność za jej wsparcie. Podejmujemy więc szereg działań mających za zadanie włączenie grup do tej pory wykluczonych z dostępu do edukacji, z rynku pracy czy nawet szeroko rozumianej debaty publicznej. Żyjemy w czasach, gdy coraz większe znaczenie ma gospodarka oparta na wiedzy, a ta potrzebuje wykształconych i w pełni świadomych tak twórców, naukowców, jak i konsumentów. Umiejętności cyfrowe i dobra edukacja są jednak nie tylko fundamentem innowacyjnej gospodarki, ale przede wszystkim podstawowym prawem człowieka, zdefiniowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jak ważne w dzisiejszych czasach jest wsparcie dla edukacji, idealnie pokazują liczby. Według raportu UNICEF i Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej obecnie 2,2 mld dzieci i młodych ludzi w wieku poniżej 25 roku życia nie ma dostępu do Internetu w domu. Fakt ten jeszcze bardziej tylko pogłębia przepaść cyfrową, która mocno dotyka wiele innych marginalizowanych grup społecznych, które nie mogą uczestniczyć w budowaniu w pełni połączonego świata.

Cały wywiad do przeczytania na Business Insider Polska w sekcji Digital Poland – do przeczytania tutaj.

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: Nell Przybylska / Fundacja Digital Poland