5 października, 2020

Kształtowanie kompetencji cyfrowych w systemie edukacyjnym

Świat w jakim żyjemy systematycznie zmienia się. Dynamika zmian jest duża i coraz częściej jest tematem badań i dyskusji. Jak nadążyć za zmianami, które determinowane rozwojem technologicznym zachodzą cyklicznie i regularnie? Na to pytanie odpowiedzi szuka wielu pracowników, którzy muszą dopasować swoje umiejętności do wymagań rynku pracy i sytuacji gospodarczej.

DELab UW na zlecenie PFR i Google przygotował raport „Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym”, w którym poruszono zagadnienia związane z zachodzącymi zmianami technologicznymi i wpływem jaki wywierają na rynek pracy. W raporcie dokonano oceny przygotowania studentów do roli atrakcyjnych pracowników współczesnego rynku pracy oraz analizy ich możliwości w zakresie podejmowania działań, które pozwolą na poprawą aktualnego stanu.

Publikacja dostępna na: kometa.edu.pl

Rodzaj treści: Artykuł, Raport,
Autor wpisu / Partner wpisu: Kometa - Sieć Edukacji Cyfrowej