4 listopada, 2022

Media w obliczu nowych wyzwań

Media cyfrowe zmieniają się i my razem z nimi. Chodzi o sposób w jaki konsumujemy informacje, kulturę oraz rozrywkę. Same media – mass i social media – zmieniły się pod wpływem cyfryzacji, a gdy spojrzymy w przyszłość nadal będą zmieniać się pod wpływem narzędzi cyfrowych.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Maciejem Gozdowskim, Dyrektorem Zarządzającym Player.pl, Warner Bros. Discovery. Z tego odcinka Podcastu Digital Festival. Przygotuj się na Więcej! dowiecie się, że każde, najbardziej ucyfrowione medium ma granice wzrostu. Bez pierwiastka human nie jest w stanie rozwijać się i dawać początek nowym formom ekspresji i kreatywności. Podobnie nie ma sensu odbierać widzom i słuchaczom przyjemności obcowania ze sprawdzonymi formatami mediowymi. A zawsze chodzi o to, aby media podawały informacje i rozrywkę, a nie powodowały przeciążenie nadmiarem i frustrację.

Rodzaj treści: Materiał Video,
Autor wpisu / Partner wpisu: