19 kwietnia, 2021

Od lipca samodzielnie sprawdzisz PEM w swoim otoczeniu!

20 lipca br. startuje system SI2PEM, dzięki któremu będziesz mógł sprawdzić poziom pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez stacje bazowe w okolicy. Minister Cyfryzacji podpisał i opublikował komunikat w tej sprawie.

SI2PEM czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne to projekt realizowany przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Genezą powstania systemu była chęć zapewnienia sprawnego, powszechnego i darmowego dostępu do wiarygodnych danych dotyczących pola elektromagnetycznego (PEM), dostępu pozwalającego w jasny i przystępny sposób zweryfikować dotrzymanie poziomów dopuszczalnych PEM w środowisku. Pomysł na budowę SI2PEM i stworzenia pierwszego w Polsce systemu kompleksowego zbierania danych o PEM narodził się jeszcze w 2017 r. Prace ruszyły w lutym 2019 r.

Co tak naprawdę sprawdzisz w SI2PEM?

System informatyczny SI2PEM będzie gromadził i prezentował, w jednolitej i uporządkowanej formie, wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego prowadzonych przez akredytowane laboratoria. Na podstawie wykonanych obliczeń ciągłych rozkładów PEM o częstotliwościach radiowych, zwalidowanych pomiarami wykonanymi w terenie, umożliwi sprawdzenie poziomu PEM w dowolnym miejscu w Polsce z dokładnością do pojedynczych metrów.

Kto będzie mógł skorzystać z systemu SI2PEM?

Każdy! Obywatel, pracownik administracji, naukowiec. Wszyscy zainteresowani rozkładem PEM w swoim otoczeniu będą mogli precyzyjnie sprawdzić wartości PEM, a prowadzący instalacje – w tym operatorzy telefonii komórkowej – efektywniej planować budowę sieci dzięki potencjalnemu uniknięciu przekroczeń obowiązujących wartości dopuszczalnych i to już na etapie ich projektowania.

Jak będzie można skorzystać z systemu SI2PEM?

Korzystanie z systemu SI2PEM będzie możliwe poprzez dedykowaną stronę internetową, do której dostęp będzie miał każdy użytkownik internetu. Nie będzie wymagane wykupienie ani posiadanie jakiejkolwiek licencji dostępu. Prosty interfejs użytkownika oraz mapa Polski ze szczegółowymi danymi pozwoli sprawdzić:

  • podstawowe informacje o instalacjach wytwarzających PEM (m.in. stacjach bazowych) pochodzące z rejestrów UKE,
  • wyniki pomiarów PEM wykonywanych przez akredytowane laboratoria w otoczeniu źródeł PEM, takich jak stacje bazowe telefonii komórkowej,
  • wyniki pomiarów PEM prowadzonych przez GIOŚ w ramach monitorowania środowiska,
  • wyniki obliczeń ciągłych rozkładów PEM o częstotliwościach radiowych na terenie całego kraju.

Dane dotyczące wyników pomiarów PEM będzie można pobrać w formie raportu

Projekt SI2PEM to nie tylko budowa systemu

– Po pierwsze: SZKOLENIA: W ramach budowy systemu SI2PEM od czerwca do października 2020 r. przeprowadzono szkolenia dla administracji, w których udział wzięło 621 osób. Byli to pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji, UKE, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, a także liczni przedstawiciele organów związanych z ochroną środowiska: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie oraz pracownicy urzędów. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie zdecydowano o ponowieniu szkolenia. Tematy poruszane na szkoleniu dotyczą m.in. źródeł pola elektromagnetycznego, regulacji prawnych i unormowań związanych z polem elektromagnetycznym, stosowanych w Polsce i na świecie zasad, metod oraz sposobów pomiaru i monitorowania pola elektromagnetycznego, zagadnień biologicznych i medycznych aspektów oddziaływania pola elektromagnetycznego na organizm człowieka oraz zagadnień związanych z siecią 5G. Rozpoczęło się również kolejne szkolenie, w całości poświęcone funkcjonalności systemu SI2PEM.

– Po drugie: EDUKACJA: w trakcie realizacji projektu SI2PEM Instytut Łączności – PIB przygotował kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą zagadnień związanych z polem elektromagnetycznym. Od lipca 2020 r. w mediach społecznościowych IŁ-PIB pojawiały się filmy oraz posty, które w przystępny sposób tłumaczyły m.in. czym jest PEM, czy obowiązujące wartości dopuszczalne zostały rzeczywiście zwiększone stu krotnie i czy PEM wytwarzane przez stacje bazowe telefonii komórkowej można poprawnie mierzyć miernikiem za 100 zł. Wyjaśnione zostały także trudne fizyczne pojęcia – czym jest natężenie a czym gęstość pola i dlaczego tak ważne jest, aby nie mylić tych pojęć.

Regulacje dotyczące SI2PEM?

Podstawę prawną działania systemu SI2PEM można sprawdzić w Rozdziale 2b Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 695). Mówi o tym także Komunikat Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia terminu wdrożenia Systemu Informacyjnego o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne.

Termin uruchomienia systemu SI2PEM 20 lipca 2021 r.

Pytania? Chętnie odpowiemy Obsługa prasowa projektu: Anna Maraszek, [email protected]; tel.: +48 725 503 365

W skrócie o projekcie:

Projekt System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne (SI2PEM) realizowany jest przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z KPRM w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. SI2PEM będzie gromadził dostępne wyniki pomiarów PEM w środowisku wraz z informacjami na temat lokalizacji i parametrów urządzeń nadawczych, działających na częstotliwościach radiowych w cywilnych pasmach licencjonowanych (w tym stacji bazowych telefonii komórkowej). System SI2PEM, na podstawie zgromadzonych informacji dotyczących systemów radiowych, opracowanych modeli matematycznych oraz pomiarów PEM wykonanych w środowisku, będzie dokonywał obliczeń ciągłych rozkładów wartości natężenia PEM o częstotliwościach radiowych na terenie całego kraju. Dzięki temu będzie możliwe oszacowanie natężenia PEM w dowolnym miejscu w Polsce z dokładnością do pojedynczych metrów. Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców – obywateli, administracji, wszystkich zainteresowanych wynikami pomiarów PEM.

Autor wpisu / Partner wpisu:
National Institute of Telecommunications

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: