1 października, 2022

PARP została partnerem Digital Festival 2022

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest partnerem 4. edycji Digital Festival. Agencja razem z Fundacją Digital Poland łączą siły w cyfrowym przeobrażaniu biznesu. Eksperci PARP podzielą się swoją wiedzą na temat możliwości rozwoju przedsiębiorców, ofert szkoleniowych i doradczych oraz dofinansowań.

 

Źródło zdjęcia: pexels.com

 

Cel: rozwój

Czwarta edycja Digital Festival to kolejne podejście do promowania cyfrowości w Polsce. W tym roku partnerem wydarzenia już po raz drugi jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, której celem jest m.in. rozwój gospodarki, wspieranie działalności innowacyjnej i badawczej małych i średnich przedsiębiorstw oraz promowanie wykorzystania nowych technologii w działalności gospodarczej. PARP administruje także Bazę Usług Rozwojowych, która zapewnia dostęp do wysokiej jakości usług szkoleniowych i doradczych dla przedsiębiorstw i pracowników MŚP. Dzięki Bazie przedsiębiorcy i pracownicy sektora MŚP mogą znaleźć w jednym miejscu odpowiednie usługi, aby podnieść swoje kompetencje i zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności potrzebne na rynku pracy, w tym umiejętności cyfrowe.

Obecność technologii w naszym życiu, także w naszej pracy jest coraz większa. Nieustannego doskonalenia kompetencji cyfrowych potrzebują pracownicy wszystkich branż. Bez umiejętności obsługi nowoczesnych narzędzi IT przestajemy być konkurencyjni na rynku pracy. Pracodawcy szukają osób, które mają zdolność adaptowania się do nowych warunków, są elastyczne, odznaczają się umiejętnością krytycznego myślenia i pracy projektowej. Do cech pożądanych na rynku pracy zaliczyć można też: umiejętność pracy w zespole, empatię i zdolność postrzegania własnych obowiązków w szerszym kontekście. Współczesny pracownik, aby być konkurencyjny – musi nieustannie się uczyć, podnosić swoje kompetencje, doskonalić umiejętności. W każdej rozwojowej potrzebie, pracodawców i pracowników jest w stanie wesprzeć Baza Usług Rozwojowych, z przebogatą ofertą szkoleń i doradztwa, także z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich – podkreśla Aleksandra Berg-Koza, z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w PARP.

Współpraca PARP przy wydarzeniu organizowanym przez Fundację Digital Poland, pozwala promować wykorzystanie nowych technologii w działalności gospodarczej oraz realizować te cele poprzez edukację cyfrową społeczeństwa.

Eksperci PARP na Festivalu

Częścią Digital Festival jest Akademia SkillUp – specjalny obszar na stronie festiwalu, z przygotowanymi przez partnerów wydarzania szkoleniami i wykładami, dostępnymi nieodpłatnie. Tematyka oraz poziom zaawansowania materiałów są zróżnicowane – szkolenia dotyczą m.in. cyberbezpieczeństwa, obsługi konkretnych programów oraz szeroko rozumianych umiejętności przyszłości. Akademia powstała, by ułatwić wszystkim zainteresowanym dostęp do cyfrowej wiedzy i by mogli wykorzystywać ją w sposób swobodny, w codziennym życiu. Znajdą się wśród nich materiały przygotowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Oprócz tego, w ramach festiwalowej Strefie Wiedzy, dostępne będą materiały edukacyjne, w których zabiorą głos przedstawiciele firm partnerskich, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniami. Tematy, w których będą wypowiadać się eksperci PARP dotyczą edukacji przyszłości, szczególnie w zakresie usług szkoleniowych i doradczych oraz możliwości dofinansowania tych usług. Celem partnera festiwalu jest wsparcie przedsiębiorców i pracowników mikro, małych i średnich firm. To najlepsza okazja do tego, by posłuchać doświadczonych głosów i zaaplikować nowe rozwiązania we własnej firmie!

W tym roku Digital Festival trwa od 1 października do 10 listopada.

 

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: Milena Zając /