19 września, 2022

Pod względem cyfryzacji usług publicznych Polska wypada znacznie lepiej niż inne państwa regionu

Pod względem cyfryzacji usług publicznych Polska wypada znacznie lepiej niż inne państwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej – wynika z najnowszego raportu “Stan cyfryzacji Polski na tle regionu” przygotowanego przez fundację Digital Poland oraz Microsoft. Gorzej wypadamy w badaniu poziomu umiejętności cyfrowych. Raport na temat cyfryzacji w Polsce został zaprezentowany na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

 

Panel dyskusyjny na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

 

Polska wysoko w rankingu

Dokument powstał na bazie Digital Futures Index, który dostarcza danych o aktualnym poziomie cyfryzacji kraju. Wskazuje również na obszary, w których odniesiono największy sukces, ale i te, w których jest więcej do zrobienia.

Stan cyfryzacji danego kraju określano na podstawie 55 wskaźników w podziale na pięć obszarów: cyfryzacja biznesu, cyfryzacja sektora publicznego, infrastruktura cyfrowa, gospodarka cyfrowa oraz kapitał ludzki. Całkowity poziom rozwoju cyfrowego Polski wynosi 98 proc., czyli 2 poniżej średniej (100 proc.) przyjętej dla krajów rejonu Europy Środkowo-Wschodniej.

W czym przodujemy, a nad czym trzeba popracować

Z analizowanych wskaźników wynika, że Polska zajmuje wysokie miejsce w rankingu, jeśli chodzi poziom cyfryzacji usług publicznych – aż 45 proc. powyżej średniej. Dobrym przykładem tego zjawiska jest rozpowszechnienie się aplikacji mObywatel. Nieźle wypadamy również pod kątem cyfryzacji sektora edukacji – 18 proc. powyżej średniej.

Gorzej radzimy sobie natomiast w kategorii „kapitał ludzki”. Problemem jest niska aktywność kobiet w sektorze technologii (26 proc. poniżej średniej) oraz mniejszy odsetek studiujących technologie informacyjno-komunikacyjne (24 proc. poniżej średniej) czy kierunki ścisłe (aż 38 proc. poniżej średniej).

Jednak mimo to Polska staje się znaczącym dostawcą usług informatycznych zarówno dla krajów Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych czy Norwegii.

 W rozwoju tego obszaru bardzo pomogła szybka adopcja zdalnego modelu pracy i praktyczne zniesienie jakichkolwiek barier w świadczeniu usług poza granicami Polski. Zwiększenie eksportu ma oczywiste zalety, ale niestety czyni też projekty realizowane na polskim rynku coraz droższymi, z powodu nieustającej walki o szeroko rozumianych pracowników IT  uważa Robert Kowalski, szef Zespołu Data Intelligence Solutions, KPMG w Polsce.

5G w Polsce

Z raportu fundacji Digital Poland i firmy Microsoft wynika też, że słabo wypadamy również w zakresie infrastruktury cyfrowej (13 proc. poniżej średniej), z uwagi na m.in. brak aukcji częstotliwości dla sieci 5G.

 Mamy solidne podstawy do tego, by Polska stała się liderem w regionie, jeśli chodzi o gospodarkę cyfrową. Konieczne jest jednak konsekwentne wdrażanie strategii, umożliwiających dalszą cyfrową transformację gospodarki, której kręgosłupem powinna być infrastruktura telekomunikacyjna – sieć światłowodowa oraz mobilna sieć 5G  uważa Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska.

Według niego upowszechnienie sieci piątej generacji jest kluczowe m.in. dla rozwoju Przemysłu 4.0 czy wdrażania koncepcji smart cities.

Podnoszenie kompetencji cyfrowych w czasie Digital Festival

Aleksander Kutela, prezes Ringier Axel Springer Polska zwraca uwagę, że pod względem poziomu umiejętności cyfrowych wśród ogółu społeczeństwa Polska osiągnęła wynik o 15 proc. niższy od średniej Europy Środkowo-Wschodniej.

 Dlatego fundacja Digital Poland podejmuje wiele działań, by to zmienić – organizujemy największą inicjatywę edukacyjno-technologiczną o nazwie Digital Festival. Inicjatywa promuje uczenie się przez całe życie, a w trakcie festiwalu odbywa się wiele bezpłatnych szkoleń z kompetencji cyfrowych, również dla seniorów  mówi Aleksander Kutela.

Fundacja oferuje również bezpłatny przewodnik Nowoczesny Senior, który wprowadza bezpiecznie osoby dorosłe do cyfrowego świata. – Organizujemy także test dla dzieci i młodzieży z kompetencji cyfrowych pod nazwą Digital Fitness Test – dodaje prezes Ringier Axel Springer Polska.

Atutem Polaków jest umiejętność elastycznego dostosowania się do nowych warunków pracy i współpracy.

 Dlatego stajemy się pionierami kultury cyfrowej. Kluczowym celem inwestycji w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej jest wzmocnienie dojrzałości cyfrowej i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Przyspieszenie transformacji nie nastąpi jednak bez powszechnego przyjęcia usług chmurowych, które wyzwalają innowacyjność i wzrost produktywności  podsumowuje Paweł Jakubik, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w chmurze, Microsoft Polska.

 

Raport można za darmo pobrać ze strony Fundacji Digital Poland, wystarczy kliknąć tutaj.