12 września, 2019

Polska służba zdrowia na trzecim miejscu od końca w Europie

— Publikacja Najwyższej Izby Kontroli (NIK) pt. ,,System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian” przedstawia potrzebę zmian w zakresie finansowania i organizacji. Nie pozostawajmy obojętni, weźmy udział w debacie — przekonuje Fundacja Digital Poland i Polpharma.

66% dorosłych Polaków negatywnie ocenia funkcjonowanie służby zdrowia w naszym kraju — wynika z badań CBOS, przeprowadzonych w zeszłym roku. Równocześnie ponad 57% Polaków uważa, że zachowanie dobrego zdrowia, obok szczęścia rodzinnego, należy do najważniejszych wartości w ich życiu. Kontrolerzy dostrzegają potrzeby społeczeństwa i reagują.

NIK, powołując się na Marca Lalonde’a, byłego ministra zdrowia Kanady, podkreśla w raporcie, że głównym wyznacznikiem skuteczności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia jest jego zdolność do poprawy stanu zdrowia populacji — największy wpływ na stan zdrowia każdego człowieka ma styl życia, dalej plasuje się środowisko fizyczne i czynniki genetyczne. Najmniejszy wpływ na stan zdrowia ma opieka zdrowotna. Tymczasem — zauważa NIK — systemy opieki zdrowotnej pochłaniają około 90% wszystkich nakładów na ochronę zdrowia. Nakłady na edukację prozdrowotną i kształtowanie stylu życia sięgają tylko 1,5%, podczas gdy ich wpływ na redukcję umieralności sięga 43% Według autorów raportu to wszystko musi być brane pod uwagę przy ocenie efektywności wydawania środków na system opieki zdrowotnej.

Cały artykuł znajdziesz: tutaj!

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: Paulina Szkoła /