12 stycznia, 2021

Polski startup wspiera rozwój kompetencji przyszłości

Wejście na giełdę w dobie pandemii? To właśnie w tym czasie niektóre branże notują duży wzrost zainteresowania inwestorów. Jedną z nich jest branża EdTech, w której działa polski startup Skriware.

Skriware stworzyło kompleksowe laboratorium edukacyjne bazujące na metodologii nauczania STEAM (z ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Rozwiązanie oparte jest o technologie takie jak druk 3D, robotyka, programowanie i modelowanie przestrzenne. Rozwijanie u dzieci kompetencji, których wymagać będzie od nich przyszły rynek pracy: krytyczne myślenie, skuteczne podejście do rozwiązywania problemów, kreatywność praca w zespole oraz umiejętności działania projektowego – to główne z celów autorskiego projektu laboratorium Skriware – SkriLabu. Firma prowadzi sprzedaż na 20 rynkach na całym świecie, obecnie koncentrując się na Polsce. Spółka planuje zebrać 4,5 mln zł w najbliższej rundzie finansowania mającą na celu znaczne zwiększenie skali sprzedaży. Na przełomie 2021 i 2022 r. planuje zadebiutować na warszawskiej giełdzie NewConnect, co znacząco uwiarygodni spółkę przed planowanym wejściem na amerykański rynek edukacyjny. Skriware wspiera szkoły i lokalne samorządy prowadząc program “STEAM edukacja w każdej szkole”, pomagając w zapewnieniu finansowania zakupu interdyscyplinarnego laboratorium edukacyjnego ze środków prywatnych

Sytuacja gospodarcza spowodowana pandemią odcisnęła wyraźne piętno na wielu branżach. Szkolnictwo, to zdecydowanie jedna z nich. W tym przypadku skutki nie są jedynie finansowe – mówić można o kompletnej transformacji cyfrowej branży edukacyjnej, wywołanej koniecznością wprowadzenia nauczania zdalnego. Firmy, które dostarczają rozwiązania edukacyjne (w oparciu o nowoczesne technologie dostosowane do nauki zdalnej), zdobywają obecnie ogromne zainteresowanie wśród inwestorów. Potrzeba dostarczania wartościowej edukacji wybrzmiewa na rynku już od dawna, w samym tylko 2019 r. inwestycje w branżę EdTech wyniosły prawie 16 mld dolarów. Zmiany wywołane pandemią sprawiły, że wzrost inwestycji funduszy venture capital w tę branżę szacuje się na 15%. Środki na edukację płynąć będą także szerokim strumieniem ze strony Unii Europejskiej. Wszystko dzięki zatwierdzonemu na lata 2021-2027 budżetowi, który wraz z funduszami na odbudowę po pandemii sięgnie pułapu 1,8 bln euro. Co więcej określono także plan cyfrowego dostosowania edukacji do potrzeb 21.wieku – Digital Education Action Plan 2021-2027.

Mając gotowy produkt, przemyślaną strategię i wyraźnie kształtujący się popyt, Skriware planuje zebrać 4,5 mln zł w trwającej rundzie finansowania. Pozyskane środki mają znacząco zwiększyć możliwości sprzedażowe firmy. Przeznaczone zostaną na opracowanie kolejnych treści edukacyjnych, nawiązanie współpracy z dystrybutorami, a także outsourcing produkcji drukarek 3D. Zamknięta runda trwać będzie do lutego 2021 r. i pozwoli spółce kilkukrotnie zwiększyć przychody zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Docelowo na przełomie 2021 i 2022 roku spółka planuje debiut na polskiej giełdzie NewConnect. Debiutowi towarzyszyć będzie oferta publiczna akcji (IPO), dzięki której sfinansowany zostanie rozwój e-commerce, skalowanie sprzedaży w USA oraz uruchomienie platformy do nauki i zabawy w domu.

Naszym celem jest przygotowanie spółki do wejścia na NewConnect, które pomoże nam zwiększyć wiarygodność spółki przed wejściem na rynek USA oraz umożliwi zebranie środków na uruchomienie kanału ecommerce z produktem konsumenckim w modelu subskrypcji.” – mówi Karol Górnowicz, Prezes Zarządu Skriware.

Tempo wzrostu firmy pozwala szacować Zarządowi spółki osiągnięcie progu rentowności do końca 2022 r.

SkriLab, laboratorium edukacyjne stworzone przez warszawski startup miał swoją premierę pod koniec września tego roku. Mimo pogarszającej się sytuacji budżetowej placówek szkolnych, firmie udało się przeprowadzić ponad 15 wdrożeń w placówkach, pozyskać 3 nowych dystrybutorów (Rosja, Indie i Australia). Odpowiadając na potrzeby rodziców, którzy często zmagają się ze znudzeniem i frustracją uczących się w domu dzieci, uruchomiony został także kanał e-commerce. Dzięki temu, osoby prywatne mają możliwość zakupu niektórych elementów laboratorium, dostarczając swoim pociechom rozrywkę i wartościową edukację jednocześnie.

Widząc zainteresowanie nauczycieli i dyrektorów szkół Skriware postanowiło także wesprzeć ich w procesie poszukiwania finansowania, uruchamiając program o charakterze społeczno-transformacyjnym “STEAM edukacja w każdej szkole”. Biorąc pod uwagę ciężką sytuację budżetową samorządów, jego celem jest wspomóc lokalne władze w poszukiwaniu finansowania na wyposażenie szkół w nowoczesne narzędzia. Program skierowany jest między innymi do przedsiębiorstw, które poprzez wsparcie finansowe mogą bezpośrednio wpłynąć na sytuację placówek szkolnych. Doskonałym przykładem takiego działania jest wprowadzenie laboratorium edukacyjnego Skriware do 7 szkół na Śląsku, umożliwione poprzez wsparcie finansowe ze strony spółki E003b7 z Grupy Rafako SA. Dzięki sponsorowi 6 szkół podstawowych i 1 ośrodek kształcenia zawodowego z Katowic, Jaworzna oraz Mysłowic mogą oferować swoim uczniom najlepszą możliwą edukację opartą o interdyscyplinarną metodę nauczania STEAM (z ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), także w trybie hybrydowym, czy zdalnym.

Autor wpisu / Partner wpisu:
Skriware

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: