23 września, 2020

Powrót do życia społecznego dzięki technologiom. Huawei wspiera walkę z wykluczeniami i promuje dostępność

Żyjemy w erze gwałtownego rozkwitu technologii telekomunikacyjnych, które umożliwiają szerokie włączenie każdego w nowy cyfrowy świat. Pozwalają na niwelowanie nierówności dzięki łatwiejszemu kontaktowi z innymi członkami społeczności. Huawei, będący światowym liderem w dostarczaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, od lat podejmuje działania na rzecz walki z wykluczeniem w różnych jego aspektach zarówno poprzez zastosowanie nowych technologii, jak wspieranie inicjatyw na rzecz równego dostępu.

Ostatnie badania pokazują, że ciągu ostatnich kilku lat zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami systematycznie wzrasta. Sytuacja jest coraz lepsza, ale nie idealna – aktywna zawodowo pozostaje zaledwie co trzecia osoba w tej grupie w wieku produkcyjnym. Dlatego wspierając ideę zwiększania zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnościami Huawei zostało partnerem nagrody w konkursie  Bizneswoman Roku organizowanego przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką. Jury konkursu doceniło założycielkę Fundacji Leżę i Pracuję Majkę Lipiak, za przełamywanie stereotypów i barier na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Fundacja jest przedsiębiorstwem społecznym – pierwszą w Polsce agencją marketingową stworzoną po to, by umożliwić pracę zdalną osobom z niepełnosprawnością ruchową.

Konkurs jest największym w Polsce przedsięwzięciem nagłaśniającym sukcesy przedsiębiorczych kobiet i promującym różnorodność w biznesie, a zarówno kategoria, jak i nagrodzona organizacja miały dla Huawei szczególne znaczenie ze względu na walkę z wykluczeniem. Firma poszła o krok dalej, zatrudniając w swoich strukturach jednego z podopiecznych Fundacji Leżę i Pracuję, który z sukcesami buduje swoją karierę pomimo niepełnosprawności.

Przystępując do ministerialnego Partnerstwa na Rzecz Dostępności firma Huawei zadeklarowała wsparcie dla inicjatywy w ramach rządowego programu Dostępność Plus,  którego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

Firma wspiera osoby z niepełnosprawnościami także na inne sposoby. Od 2020 roku Huawei jest sponsorem głównym Olimpiad Specjalnych, będących trzecim filarem ruchu olimpijskiego. Inicjatywa promuje sport wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną.

„Idee, które przyświecają organizatorom i uczestnikom Olimpiad Specjalnych, to także wartości, które reprezentuje firma Huawei. Wzajemny szacunek, poczucie wspólnoty, integracja, akceptacja, ale też uczciwa rywalizacja – są dla nas kluczowe.” – mówi Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska
W przeszłości Huawei współpracował też z Polskim Związkiem Niewidomych i społecznością niewidomych. Wynikiem wspólnych działań jest stworzenie aplikacji Facing Emotions, która pozwala osobom niewidomym „zobaczyć” lub doświadczyć emocji na twarzach ludzi, z którymi rozmawiają. Aplikacja wykorzystuje aparat wbudowany w smartfon i sztuczną inteligencję, aby przetłumaczyć siedem uniwersalnych ludzkich emocji na siedem unikalnych dźwięków. Partnerstwo pozwoliło lepiej zrozumieć wyzwania i wykorzystać najnowszą technologię do wyrównywania szans i możliwości.

Nie tylko niepełnosprawność może stanowić czynnik wykluczający. Także utrudniony dostęp do edukacji czy wykluczenie cyfrowe, może stanowić barierę w dążeniu do równych szans. Huawei aktywnie walczy również o dostępność i wysokie standardy edukacji technologicznej, współpracując z najważniejszymi uczelniami wyższymi w kraju. Przekazuje sprzęty uczelniom technicznym i prowadzi programy współpracy, które pozwalają studentom zdobywać wiedzę przy wykorzystaniu wiodących technologii.

Firma od lat organizuje także program Seeds for the Future, którego celem jest umożliwienie uzdolnionym studentom zdobywania praktycznych umiejętności od światowych ekspertów Huawei w ramach specjalnych kursów. Tegoroczna edycja programu będzie realizowana w pełni zdalnie i otwarta dla wszystkich studentów zainteresowanych poszerzaniem kompetencji w obszarze rozwoju sztucznej inteligencji, zastosowań technologii 5G i rozwiązań chmurowych.

Firma nie zapomina także o najmłodszych – w ostatnim czasie nawiązała współpracę z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.  Dzięki wsparciu firmy możliwe będzie bezpłatne udzielanie pomocy online dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, które potrzebują wsparcia psychologicznego. Dzięki temu projektowi zwiększy się dostępność pomocy dla dzieci, które mieszkają na terenach oddalonych od dużych ośrodków i nie mogłyby z niej skorzystać bezpośrednio, szczególnie w czasie trwającej pandemii.

„Od wielu lat jedną z misji Huawei jest walka z wszelkiego typu wykluczeniami, często korzystając z najnowocześniejszych technologii. Wierzymy, że tworzone przez nas rozwiązania pozwalają pokonywać bariery oraz ograniczenia, łącząc ze sobą ludzi na całym świecie. Wyznajemy zasadę, że nikt nie powinien pozostawać w tyle, a naszym celem jest tworzenie technologii, która zmienia świat na lepsze, odzwierciedlając przy tym wymagania i potrzeby różnych społeczności” – podsumowuje Radosław Kędzia, wiceprezes Huawei w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich.

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: Huawei