17 grudnia, 2020

Prezes MCI Capital: Rola cyfryzacji w gospodarce będzie rosła

Cyfryzacja to element bardziej istotny niż szeroko rozumiana innowacyjność gospodarki – mówi w rozmowie z Forbes Polska, Tomasz Czechowicz, prezes i główny akcjonariusz MCI Capital, giełdowej spółki działającej na rynku Private Equity. MCI jest jednym z sygnatariuszy apelu „Czas na cyfrową gospodarkę!”. To kolejny pakiet rekomendacji w ramach inicjatywy popartej przez 19 organizacji.

Fundacja Digital Poland przygotowała propozycję kluczowych zmian pozwalających na rozwój cyfryzacji w Polsce. To kolejna oddolna inicjatywa ogólnopolskich firm, think tanków oraz izb gospodarczych skierowana do polskiego rządu. Postulaty zawarte w apelu popiera 19 organizacji w tym MCI Capital.

Wykorzystać kryzys

Każdy kryzys wymusza zmianę funkcjonowania nie tylko przedsiębiorstw, a niekiedy również całych gospodarek, społeczeństw i krajów. W krótkim czasie należy przestawić się na funkcjonowanie w nieznanej rzeczywistości. Pandemia pokazała jak bardzo istotna w procesie odnowy i dalszego rozwoju gospodarki jest cyfryzacja. Lockdown spowodował częściowe załamanie wielu sektorów gospodarki. Przeniesienie działalności do sieci umożliwiła proces odnowy oraz częściowe odbicie.

– Cyfryzacja już jest czynnikiem stymulującym rozwój polskiej gospodarki, a jej rola w tym procesie będzie rosła. Moim zdaniem, cyfryzacja staje się właśnie najważniejszym elementem polityki gospodarczej. Pokuszę się o stwierdzenie, że jest to element bardziej istotny niż jej szeroko rozumiana innowacyjność. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że cyfryzacja szybko i znacząco wpływa na poprawę wydajności firm działających w różnych obszarach gospodarki. Ponadto, patrząc z perspektywy rodzimych przedsiębiorstw, jest czynnikiem, który wspiera je w procesach globalizacyjnych – tłumaczy Tomasz Czechowicz, prezes MCI Capital.

Zdaniem sygnatariuszy apelu Polska może sporo zyskać na tej sytuacji. Dzięki wysokiej jakości zaplecza informatycznego oraz wielkości tradycyjnej gospodarki nasz kraj ma szansę wejść do grona pięciu – siedmiu największych gospodarek cyfrowych Europy.

– Aby tak się stało, niezbędne jest podjęcie konkretnych działań mających na celu chociażby wsparcie rozwoju infrastruktury cyfrowej. Należy też skoncentrować się na wzmocnieniu ekosystemu wsparcia rodzimych, cyfrowych czempionów. Dodatkowo trzeba pamiętać o roli prawa i popierać wprowadzenie regulacji przyspieszających transformację gospodarki w gospodarkę cyfrową – podkreśla prezes MCI Capital.

Inwestycje

Epidemia koronowirusa wpłynęła na zdolność do pozyskiwania środków finansowych na inwestycje, szczególnie na rynku private equity. Nowa rzeczywistość może odbić się również na finansowaniu dłużnym banków, ponieważ wielu inwestorów oraz instytucji finansowych będzie dążyć do minimalizacji ryzyka, zapewnienia płynności, oraz ratowania przedsiębiorstw.

– Sytuacja związana z epidemią koronawirusa sprawi, że dostępność kapitału na rynkach prywatnych będzie mniejsza. Może to wynikać z tego, że część dotychczasowych inwestorów będzie koncentrować się na kwestiach związanych ze stabilizacją swojego własnego biznesu. Dodatkowo obecnie zauważalna jest znacząca relokacja kapitału globalnego z gospodarek tradycyjnych do gospodarki cyfrowej na rynkach kapitałowych. W moim przekonaniu potwierdza to tezę, że większość inwestorów widzi gospodarkę cyfrową jako beneficjenta zmian wywołanych epidemią koronawirusa i lockdownem – tłumaczy Tomasz Czechowicz.

Jednym z postulatów twórców apelu ,,Czas na cyfrową gospodarkę’’ w ramach odbudowy rynku inwestycji, jest zwolnienie z podatku „Belki” za inwestycje w nowe IPO (Pierwsza Oferta Publiczna akcji) zarówno na rynku New Connect jak i na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dodatkowo sugerują powołanie specjalnego organu doradczego, o roboczej nazwie ‘’Krajowy Komitetem Doradczy ds. Transformacji Cyfrowej’’. Miałby on działać przy Wiceprezesie Rady Ministrów ds. Rozwoju i odpowiadać m.in. za dostosowanie regulacji prawnych do zmieniającej się cyfrowej rzeczywistości.

Cały wywiad z Tomaszem Czechowiczem znajduje się na stronie Forbes Polska.

Autor wpisu / Partner wpisu:
Fundacja Digital Poland

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: