22 lutego, 2021

Raport UKE: Pandemia zwiększyła zapotrzebowanie Polaków na usługi telekomunikacyjne

W czasie pandemii COVID-19 połowa Polaków zaobserwowała wzrost zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne ― to kluczowy wniosek z najnowszego raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ostatnie miesiące pokazały, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie infrastruktury sieciowej, która obsłuży rosnące zapotrzebowanie klientów.

Wyzwania związane z pandemią, budową nowoczesnego systemu opieki zdrowotnej czy inteligentnych miast wymagają szybkiego wdrożenia sieci telekomunikacyjnych o dużej przepustowości. Raport „Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów” obrazuje nastawienie Polaków do rozwoju tego sektora.

Boom na usługi sieciowe

Sytuacja pandemiczna zmieniła wiele aspektów naszego życia – również to, w jaki sposób korzystamy z internetu. Z raportu wynika, że w 2020 roku ponad połowa ankietowanych zaobserwowała wzrost zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne. Prawie 30 proc. z nich zaczęło też intensywniej korzystać z portali społecznościowych oraz wiadomości SMS. Wzrosła również popularność zakupów online. Pozytywnie należy odczytać to, że prawie wszyscy Polacy korzystają z telefonii komórkowej, a 92 proc. osób posiadających telefon komórkowy używa za jego pośrednictwem internet. Najpopularniejszymi usługami wśród badanych są połączenia głosowe oraz komunikatory sieciowe.

Jak jest na e-lekcjach? 

Okazuje się, że co czwarty ankietowany wykonywał w zeszłym roku pracę zdalną. Podobnie jak w raporcie fundacji Digital Poland „Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?’’, pozytywnie ocenili także możliwość wykonywania pracy z domu oraz jakość usług telekomunikacyjnych. Niestety entuzjazm ten nie przekłada się na opinię na temat zdalnej edukacji. Korzystało z niej 23 proc. ankietowanych, a co piąty negatywnie ocenia jakość połączenia w czasie e-learningu. Główne powody, to problemy techniczne związane z użytkowaniem aplikacji oraz przerwy w dostępnie do internetu.

Polacy o sieci 5G

Sieci 5G odegrają kluczową rolę w rozwoju światowej gospodarki cyfrowej i społeczeństwa – będą główną siłą napędową przyszłych usług cyfrowych w najważniejszych obszarach naszego życia. Aż 87 proc. Polaków zna pojęcie sieci piątej generacji. Natomiast kwestia umieszczenia nadajnika w pobliżu miejsca zamieszkania dzieli ankietowanych, mając prawie tyle samo zwolenników co przeciwników. Jednym z powodów może być fakt, że osoby korzystające z telefonii komórkowej w większości przypadków są zadowolone z parametrów sieci, z której korzystają. Dodatkowo 67 proc. ankietowanych twierdzi, że pole elektromagnetyczne ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka.

Raport dostępny jest na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Autor wpisu / Partner wpisu:
Paulina Szkołae

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: