20 maja, 2020

Rewolucja w zakupach. Zamiast hasła skanowanie oka

Polscy konsumenci uważają biometryczne metody uwierzytelniania płatności za bezpieczniejsze, szybsze i łatwiejsze od tradycyjnych metod. Ponad połowa kupujących przez internet rezygnuje z zakupu między innymi z powodu zapomnienia hasła. Z najnowszych badań wynika, że 62 proc. polskich konsumentów jest gotowych korzystać podczas zakupów z uwierzytelnienia biometrycznego, zamiast posługiwać się hasłem.

  • Według badań przeprowadzonych przez Visa, polscy konsumenci uważają biometryczne metody uwierzytelniania płatności za bezpieczniejsze (40%), szybsze (73%) i łatwiejsze (76%) od tradycyjnych metod
  • 55% kupujących online w Polsce zrezygnowało z zakupu między innymi z powodu zapomnienia hasła
  • Rozporządzenie w sprawie silnego uwierzytelniania klientów (SCA) ma ograniczyć ryzyko oszustwa w transakcjach internetowych poprzez wprowadzenie wymogu uwierzytelnienia dwuetapowego

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Visa, globalnego lidera płatności cyfrowych, polscy konsumenci są bardziej zainteresowani płatnościami biometrycznymi, gdyż postrzegają je jako bezpieczniejsze od tradycyjnych metod. 92% badanych uważa, że rozpoznawanie odcisków palców jest najbezpieczniejszą formą uwierzytelniania płatności. Skanowanie oka respondenci wymieniali w drugiej kolejności (89% wskazań). Wygoda jest również ważnym kryterium zachęcającym do stosowania biometrii – aż 55% użytkowników kart zrezygnowało z zakupu online z powodu zapomnianego hasła.

Wykorzystywanie danych biometrycznych będzie się coraz bardziej upowszechniać, zważywszy na wymagania dotyczące silnego uwierzytelnienia klienta (SCA), wynikające z dyrektywy PSD2, regulującej rynek usług płatniczych. Rozporządzenie nakłada na banki obowiązek dokonywania dokładniejszej kontroli płatności internetowych, aby potwierdzić, że przeprowadza je rzeczywisty posiadacz karty. Uwierzytelnianie biometryczne (potwierdzenie tożsamości użytkownika) na zarejestrowanym urządzeniu z dostępem do Internetu (potwierdzenie sprzętu należącego do danej osoby), jest uznawane za metodę podwójnej weryfikacji.

Poza tym, że posiadacze kart nie zawsze pamiętają swoje hasła podczas zakupów w sieci, badanie wskazało także na potencjalne zagrożenia, takie jak możliwość kradzieży danych lub tożsamości czy inne oszustwa. Co dziesiąty kupujący online w Polsce używa tego samego hasła do wszystkich swoich kont, co może narazić go na wiele ataków w sytuacji uzyskania hasła przez hakera.

Jednorazowe kody dostępu są jednym z rozwiązań pozwalających uniknąć konieczności zapamiętywania wielu haseł, jednak 50% konsumentów obawia się zablokowania konta po wielu nieudanych próbach dokonania zakupu przy wykorzystaniu tego rodzaju zabezpieczenia.

Biometria postrzegana jest jako rozwiązanie szybsze (73%) i łatwiejsze w użyciu (76%)
w porównaniu z posługiwaniem się hasłem. Choć technologia jest jeszcze na wczesnym etapie rozwoju, wiele osób w Polsce miało styczność z jakąś formą uwierzytelnienia biometrycznego, np. 63% konsumentów korzystało z technologii rozpoznawania odcisku palca.

– Polacy są otwarci na powszechne stosowanie rozwiązań biometrycznych, zwłaszcza rozpoznawania twarzy. Jak wynika z badań Visa, zdecydowana większość badanych (96%) słyszała o tej metodzie, a prawie jedna trzecia przynajmniej raz z niej korzystała. Aż 73% respondentów chciałoby w przyszłości korzystać z tej formy uwierzytelniania płatności, gdyż uważają ją za bezpieczniejszą od większości tradycyjnych metod (78% konsumentów) – podkreśla Jakub Grzechnik, Head of Product CEE, Visa.

W kontekście wprowadzenia silnego uwierzytelnienia klienta w Polsce, badania zlecone przez Visa wskazują na to, że rośnie zainteresowanie technologią biometryczną. 46% posiadaczy kart za zaletę biometrii uznaje brak konieczności pamiętania wielu haseł, a 35% zauważa, że danych biometrycznych nie da się zapomnieć ani zgubić.

– Polscy konsumenci są otwarci i gotowi na biometryczne metody uwierzytelniania płatności, doceniając szybkość, wygodę i bezpieczeństwo tego typu rozwiązań. Biometria na szerszą skalę zostanie wprowadzona najprawdopodobniej za pośrednictwem instytucji finansowych i organizacji płatniczych, gdyż to właśnie te podmioty wzbudzają największe zaufanie, jako instytucje odpowiednie do przechowywania danych biometrycznych. Do pełnego wdrożenia i upowszechnienia tej technologii konieczne jest także dostosowanie się detalistów. Począwszy od 31 grudnia 2020 roku sprzedawcy internetowi powinni osiągnąć pełną zgodność z dyrektywą PSD2, która wymaga wprowadzenia silnego uwierzytelnienia, np. metodą biometryczną. Sprzedawcy internetowi, którzy nie są pewni swojej gotowości, powinni skontaktować się ze swoim dostawcą usług płatniczych, aby potwierdzić pełną zgodność z PSD2 oraz upewnić się, że ich działalność nie zostanie zakłócona w wyniku tej zmiany – mówi Jakub Grzechnik, Head of Product CEE, Visa.

Visa nieustannie rozwija i wprowadza na rynek coraz bardziej zaawansowane metody uwierzytelniania, które stanowią przyszłość bezpiecznych płatności. W zakresie uwierzytelniania transakcji, dla konsumenta kluczowe znaczenie ma możliwość dokonania wyboru – 92% polskich użytkowników kart deklaruje, że chce mieć możliwość wybrania więcej niż jednej metody uwierzytelnienia biometrycznego. Visa dysponuje technologią umożliwiającą zastosowanie wielu metod uwierzytelnienia, co pozwala instytucjom finansowym i sprzedawcom dostosować się do zmieniających się potrzeb klientów, przy jednoczesnym zapewnieniu coraz większego bezpieczeństwa transakcji.

Badanie dotyczące technologii biometrycznych w Polsce zostało przeprowadzone przez Agencję Fabrizio Ward, LLC na zlecenie Visa w lipcu 2019 roku metodą dobrowolnej ankiety internetowej. Grupę badanych stanowiło 1000 Polaków powyżej 18 roku życia, obu płci, będących posiadaczami kart kredytowych.

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: Paulina Szkoła /