20 stycznia, 2021

Ruszyło badanie „State of Polish AI”

Sztuczna inteligencja jest obecnie najważniejszym trendem technologicznym na świecie. Czy Polski rynek również za nim podąża? Fundacja Digital Poland po raz kolejny postanowiła sprawdzić stan krajowego ekosystemu AI. 

Wizją fundacji Digital Poland oraz należącej do niej aipoland.org jest uczynienie z Polski jednego z głównych centrów innowacji na świecie. By wesprzeć realizację tej wizji w obszarze sztucznej inteligencji (AI) fundacja przy współpracy z partnerami i ekspertami wydała szereg raportów:

By Polska stała się centrum rozwoju AI w Europie, konieczne jest zintegrowanie uczestników rynku i prezentowanie możliwości całego ekosystemu AI w Polsce (np. na potrzeby wspólnego pozyskiwania grantów i środków unijnych na dalszy rozwój). Właśnie dlatego fundacja razem z ekspertami stworzyła Map of Polish AI w 2019 roku przedstawiać po raz pierwszy w Polsce stan rozwoju rynku przyczyniając się tym samym do powstania polityki AI. Sam raport zawierał również mapę polskiej sztucznej inteligencji, która została również zaprezentowana w postaci interaktywnej bazy danych, którą każdy może przeglądać w wersji anglojęzycznej. Eksperci fundacji przyczynili się również do powstania pierwszego w Polsce strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze AI (INFOSTRATEG).

State of Polish AI

Fundacja chce dalej wspierać rozwój krajowego rynku AI, promować polskie rozwiązania w kraju i poza jego granicami, ukazywać najciekawsze konkretne zastosowania w biznesie i administracji (applied AI), wspierać badania naukowe z obszaru AI czy tworzenie kolejnych polityk i programów nakierowanych na badania i rozwój, edukację czy wdrażanie AI. Aby osiągnąć ten cel trzeba jeszcze lepiej poznać polski ekosystem AI i zrozumieć obecne potrzeby oraz wyzwania uczestników rynku. Badanie „State of Polish AI” jest kolejnym już krokiem we właściwym kierunku.

Do kogo skierowane jest badanie?

Badanie skierowane jest do firm i instytucji wykorzystujących AI w swoich produktach, usługach, oferujących usługi z zakresu AI (np. doradcze) czy dokonujących badania (np. instytuty naukowe).

Jaki jest termin nadesłania odpowiedzi i ile trwa wypełnienie ankiety?

Badanie trwa w okresie 20 stycznia – 19 lutego 2021 r. a udzielenie odpowiedzi nie zajmie dłużej jak 15 minut.

Jak mogę zgłosić firmę, instytucję czy wydarzenie do Map of Polish AI 2021?

Ankieta do badania nie zawiera możliwości przekazania nam danych do mapy. W tym celu opracowaliśmy osobny bardzo krótki formularz (link), którego wypełnienie trwa 5 minut. Gorąco zachęcamy do jego wypełnienia

Jak definiowane jest AI w badaniu?

Autorzy badania posługują się definicjami AI przedstawionymi w raporcie „Przegląd Strategii Rozwoju Sztucznej Inteligencji na świecie” na stronie 138 (link do pdf). Sztuczna inteligencja to urządzenia i oprogramowanie naśladujące funkcje poznawcze (tzw. kognitywne) ludzkiego umysłu człowieka, takie jak: uczenie się i podejmowanie decyzji, wnioskowanie, rozpoznawanie mowy i artykułowanie myśli, rozwiązywanie problemów, rozpoznawanie obiektów czy dziedzina wiedzy obejmująca sieci neuronowe, logikę rozmytą, sztuczne życie i robotykę. To zarazem urządzenia i oprogramowanie, które powstało w wyniku prac człowieka, a nie w skutek samej ewolucji biologicznej. Sztuczna Inteligencja to również zdolność maszyn do samodzielnego rozwiązania problemu bez wykorzystania wcześniej zaprogramowanego algorytmu działania przygotowanego przez człowieka.  AI znajduje zastosowania w obszarach takich jak chatboty do obsługi klienta, rozpoznawanie mowy i wydawania poleceń (np. TV), asystent głosowy, oznaczanie twarzy w serwisach społecznościowych, dopasowywanie rozmieszczenia floty taksówek i cen za przejazd do natężenia ruchu w mieście czy np. wskazywanie nadużyć dokonywanych przez klientów banków czy ubezpieczycieli.

Link do ankiety.

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz więcej informacji, nie wahaj się skontaktować z autorami badania poprzez adres aipoland w domenie digitalpoland.org.

Autor wpisu / Partner wpisu:
Fundacja Digital Poland

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: