13 września, 2020

Sieć 5G budzi obawy głównie z powodu niewiedzy

Rozwinięta infrastruktura jest podstawą silnej gospodarki, o którą walczą autorzy kolejnego apelu „Czas na cyfrową gospodarkę”. – Wiemy, że nowe technologie pozwoliły wielu biznesom i instytucjom przetrwać, a nawet rozwinąć się mimo okoliczności – mówi Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile w Polsce oraz jeden z inicjatorów akcji. Podkreślając, że bez bez łatwości dostępu do usług cyfrowych nie byłoby to możliwe.

Jedną z kluczowych inicjatyw w kalendarzu 2. edycji Festiwalu Cyfryzacji jest Digital Summit, podczas którego przedstawiciele największych firm w Polsce zaprezentują kolejny apel „Czas na cyfrową gospodarkę’’. To zestaw rekomendacji, których wdrożenie pozwoli przyśpieszyć cyfryzację polskiej gospodarki i społeczeństwa. Znalazła się w nich m.in. propozycja przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych dotyczących sieci 5G oraz infrastruktury gigabitowej, które stanowią fundament budowy gospodarki cyfrowej.

– Sieć 5G budzi wiele obaw z jednego powodu – niewiedzy. Identyczne obawy towarzyszyły wdrażaniu wszystkich kolejnych generacji sieci komórkowej, popularyzacji radia i telewizji, elektryfikacji wsi, a nawet – kanalizacji Warszawy – tłumaczy Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska, partner strategiczny Festiwalu Cyfryzacji.

To właśnie odpowiednia edukacja pozwala na rozwój nowych technologii oraz wzrost akceptacji dla jej obecności w społeczeństwie. Dzięki wiedzy stale maleje liczba przeciwników innowacji, które każdego dnia ułatwiają nam życie.

– Jedyne co możemy robić to skupić się na edukacji, wspieraniu inicjatyw popularyzujących naukę fizyki, wzbudzających pasję naukową u młodych ludzi oraz próbować dotrzeć z komunikacją opartą o wiedzę do jak najszerszego gremium i rozmawiać z nimi językiem korzyści, nie strachu – podkreśla Andreas Maierhofer.

Jak edukować społeczeństwo w zakresie wiedzy o sieci 5G? W jaki sposób cyfryzacja stymuluje rozwój polskiej gospodarki? Odpowiedź na te pytania znajdziesz wywiadzie na Business Insider Polska.

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: Nell Przybylska / Fundacja Digital Poland