4 listopada, 2020

Sojusz Europejskich państw podpisuje list intencyjny w zakresie wspierania cyfrowej transformacji

Szwajcaria, Szwecja, Serbia, Ukraina, Polska, Liechtenstein i miasto Wiedeń dają wspólnie nowy impuls do współpracy w zakresie cyfryzacji w Europie. W trakcie czwartej edycji Swiss Digital Days, które odbywają się w dniach od 1 do 3 listopada 2020 r. w Szwajcarii, kraje te podpisały list intencyjny. Zamierzają one zintensyfikować współpracę w obszarze cyfryzacji i promować wymianę doświadczeń między państwami co pozwoli wspierać skuteczny dialog ze społeczeństwem w tym zakresie. W tym celu od 2021 r. w całej Europie równolegle organizowane będą Dni Cyfryzacji (w Polsce Festiwal Cyfryzacji), co pozwoli zwiększyć zasięg inicjatywy i lepiej dotrzeć do społeczeństwa. Digitalswitzerland będzie koordynować działania.

Zurych, 2 listopada 2020 r. – Trzy lata temu w Szwajcarii powstała inicjatywa promująca dialog ze społeczeństwem na temat cyfryzacji w postaci ogólnokrajowych Szwajcarskich Dni Cyfryzacji. Celem organizatorów jest zaangażowanie obywateli w dyskusję poświęconą innowacjom, wzmocnienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa, a także umożliwienie kształtowania opinii i zwiększenie świadomości w zakresie zachodzących zmian w związku z cyfryzacją i automatyzacją pracy. Nowe technologie i cyfryzacja mają być dostępne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa.

Od momentu powstania Swiss Digital Days są obiektem międzynarodowego zainteresowania. Delegacje z Francji, Serbii i Chin, a także ambasadorzy z ponad 20 krajów, odwiedzili główne wydarzenie poświęcone cyfrowej transformacji. W 2019 r. Liechtenstein, Polska i Niemcy zorganizowały własne dni cyfryzacji, na wzór Szwajcarii w postaci Digital Tag czy Festiwalu Cyfryzacji.

– Jestem bardzo zadowolony, że inne kraje i rządy przyjmują ideę, jaką jest organizowanie Digital Days. Ponadnarodowe grupy interesu, które realizują ten sam wspólny cel, sprawiają, że Europa staje się istotnym centrum cyfrowym. A wciąż my mamy wiele do nadrobienia. Kluczowe znaczenie ma w tym zakresie współpraca pomiędzy jak największą liczbą krajów. Dlatego na jesień 2021 r. planujemy ogólnoeuropejskie Dni Cyfryzacji, które odbędą się równocześnie w kilku państwach – podkreśla Marc Walder, założyciel digitalswitzerland.

Europejskie Dni Cyfryzacji

Misją europejskiej inicjatywy jest przybliżenie społeczeństwu wiedzy na temat cyfryzacji oraz wykorzystanie szans, jakie stwarza. Promować będzie również wymianę doświadczeń między europejskimi krajami. Współpracujące państwa chcą zaangażować wszystkie grupy obywateli, instytucje oraz firmy i przyczynić się do rozwoju europejskiego nowoczesnego społeczeństwa, w którym to cyfryzacja odgrywa coraz bardziej istotną rolę.

– Sojusz wartości pomiędzy sześcioma krajami oraz stolicą Austrii jest kolejnym ważnym i pożądanym krokiem, który zapewni Europie silną pozycję w nowych technologiach i cyfryzacji. To również wspólna obrona podstawowych wartości, takich jak odpowiedzialność, zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo – mówi Diana Engetschwiler, kierownik projektu Swiss Digital Days.

 Ponieważ cyfryzacja wyraźnie wpływa na nasze społeczeństwo, należy znaleźć sposób, który pozwoli na włączenie do tego procesu wszystkich obywateli oraz zmaksymalizować korzyści płynące z wykorzystania nowych technologii. Musimy również stawić czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą cyfryzacja i wierzę w to, że jest to możliwie dzięki połączeniu sił w Europie, międzynarodowej współpracy oraz edukacji społeczeństwa – mówi Marcus Wallenberg, prezes SEB i współzałożyciel Digital@Idag, szwedzkich dni cyfryzacji.

O Szwajcarskich Dniach Cyfrowych (Swiss Digital Days)

Organizatorzy Swiss Digital Days chcą przybliżyć szwajcarskiemu społeczeństwu temat cyfryzacji. Już czwarty rok z rzędu uczestnicy wydarzenia mogą zaktualizować swoją wiedzę, wziąć udział w dyskusjach dotyczących aktualnych tematów oraz zdobyć przydatne cyfrowe kompetencje. Od 1 do 3 listopada 2020 r. w ramach inicjatywy odbędzie się aż 400 bezpłatnych eventów, zarówno online na stronie digitaltag.swiss/en/, jak i na żywo. W programie bierze udział ponad 20 miast: Aarau, Basel, Bern, Biel, Brig, Geneva, Grenchen, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Martigny, Neuchatel, Olten, Sierre, Sion, Solothurn, St. Gallen, St. Moritz, Vaduz, Winterthur, Yverdon, Zermatt and Zurich. Swiss Digital Days wspiera 100 partnerów z sektora publicznego oraz świata nauki i biznesu. Głównymi partnerami są APG|SGA, Google, Ringier, SBB, Scholtysik & Partner, SRG SSR i Swisscom.

O digitalswitzerland

digitalswitzerland to wspólna inicjatywa biznesu, nauki i sektora publicznego, której celem jest przekształcenie Szwajcarii w globalnego lidera cyfrowych innowacji. Dlatego digitalswitzerland aktywnie działa w wielu obszarach promując współpracę, a także wspierając transfer wiedzy, edukację i ekosystemy startupów. Stowarzyszenie działa od 2015 roku, skupiając ponad 175 najbardziej znanych firm oraz innowacyjnych ośrodków w całej Szwajcarii.

O Fundacji Digital Poland

Fundacja Digital Poland została powołana w celu integracji firm i społeczeństwa. Zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej roli innowacji i cyfryzacji w rozwoju gospodarczym kraju. Skupia firmy i organizacje z różnych branż, zachęcając je do współpracy nad konkretnymi projektami. Misją Fundacji jest pozycjonowanie Polski jako wiodącego ośrodka innowacji cyfrowych na świecie. Promując międzynarodową i międzybranżową inicjatywę, łącząc siły, tematy i tworząc sieć kontaktów i relacji mobilizuje firmy do przechodzenia transformacji z offline do online. Fundacja Digital Poland zaprasza do współpracy wszystkich, którzy są zainteresowani realizowaniem innowacyjnych projektów, które odmienią polską gospodarkę.

Autor wpisu / Partner wpisu:
Fundacja Digital Poland

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: