4 listopada, 2020

W czasach pandemii firmy stawiają na rozwiązania chmurowe

Pandemia sprawiła, że wiele przedsiębiorstw przyspieszyło tempo transformacji cyfrowej. Większość firm jest obecnie w trakcie wdrażania rozwiązań w zakresie pracy zdalnej. Jednak zwiększanie wydajności oraz utrzymanie przewagi konkurencyjnej w tych warunkach wymaga wyjątkowych rozwiązań. Jednym z nich jest technologia cyfrowej chmury.

Przyspieszona transformacja

– Połączenie z chmurą stało się niezbędnym rozwiązaniem dla firm – zarówno małych przedsiębiorstw jaki i korporacji. Popyt wzrośnie jeszcze w przyszłości ze względu na korzyści, takie jak usprawnianie wewnętrznych procesów planowania i kontroli. Ponadto, usługi chmurowe pomagają w zdalnym zarządzaniu infrastrukturą IT klientów i systemami dla użytkowników końcowych. Przewiduje się, że wielkość globalnego rynku połączeń między centrami danych wzrośnie z 7,9 mld USD (6,7 mld EUR) w 2020 r. do 14,0 mld USD (11,8 mld EUR) do 2025 r., a skumulowany wskaźnik wzrostu wyniesie 12,1% dla tego samego okresu – mówi Leszek Szczech z Colt Technology Services.

Wdrożenie technologii chmury to obecnie często jedyne rozwiązanie umożliwiające zachowanie ciągłości biznesowej w trakcie pandemii.

– Oprócz bezpieczeństwa, skalowalności, dostępności i łatwości migracji procesów obliczeniowych, chmura może przynieść także zmiany, które odczują pracownicy, sprawiając, że ich role w firmie staną się bardziej elastyczne, produktywne i spersonalizowane – mówi przedstawiciel Colt Technology Services. Jednak zdaniem Szczecha, aby przyjęcie chmury naprawdę się powiodło, przedsiębiorstwa będą musiały wziąć pod uwagę sposób, w jaki będą integrować aplikacje i dane udostępniane przez różnych dostawców chmury, korzystając zarówno z sieci prywatnych i publicznych. Jak twierdzi, największą zaletą chmury, jej interoperacyjność, będąca jednocześnie największą przeszkodą w jej wdrożeniu. Obecnie najlepszym podejściem jest zaimplementowanie warstwy pomiędzy aplikacją a interfejsem usługi w chmurze wraz z dobrze zdefiniowanymi interfejsami użytkownika i protokołami komunikacji.

Covid-19 uwidocznił potrzebę nowych rozwiązań

Popularność chmury wzrosła do tego stopnia, że obecnie 94% firm na całym świecie korzysta z chmury, a 85% ponad połowę swoich operacji obliczeniowych przeprowadza w chmurze. Łączą się w tym celu z kilkoma środowiskami chmurowymi naraz. Firma Gartner sugeruje, że dostawcy technologii powinni wykorzystywać wskaźniki wzrostu popularności chmury do analizy rynku.

W czasie pandemii koronawirusa, samo rozszerzenie sieci centrów danych o połączenie z chmurą okazuje się jednak niewystarczającym rozwiązaniem. Aby sprostać wymaganiom wydajności w codziennych operacjach, sieć centrum danych musi zostać kompleksowo zmodernizowana i odpowiednio zorganizowana. Ewolucja sieci centrów danych musi obejmować natywną integrację z usługami w chmurze, takimi jak AWS, Oracle Cloud, Google Cloud Services i Microsoft Azure, jednocześnie zmniejszając złożoność zarządzania siecią i wymaganiami bezpieczeństwa.

Tradycyjne centra danych podlegają przeobrażeniu pod wpływem ciągłego rozwoju technologii chmurowych, przetwarzania brzegowego, postępu w infrastrukturze i usługach hostingu danych. Ponadto postęp dotyczący oszczędności energii, procesów chłodzenia, telekomunikacji, sztucznej inteligencji, SDN/NFV, sprzętu i oprogramowania, przekształca korporacyjne centra danych w niespotykanym dotąd tempie.

Coraz bardziej istotna staje się migracja aplikacji i procesów do chmury. Zdaniem przedstawiciela Colt, z tego powodu współpraca z partnerem dostarczającym łączność sieciową, który może zapewnić wysokowydajne, szybko skalowalne i bardzo bezpieczne środowiska z łącznością do chmury, ma kluczowe znaczenie.

Ruch w chmurze jest znacznie trudniejszy do przewidzenia niż w przypadku lokalnie hostowanych aplikacji, dlatego też firmy coraz częściej wykorzystują SD WAN w celu zwiększenia produktywności i korzyści z chmury. Dzięki SD WAN Multi-Cloud przedsiębiorstwa mogą zarówno zarządzać połączeniem swoich lokalnych zasobów do WAN jak i bezpośrednią, prywatną łącznością z aplikacjami w architekturze IaaS / SaaS. Łączność tą mogą realizować z pomocą wielu dostawców jednocześnie, w ramach jednej infrastruktury i korzystać z kompleksowych zabezpieczeń oraz umów SLA dotyczącej wydajności i dostępności.

Usługi wielochmurowe umożliwiają przedsiębiorstwom dostosowania wyboru odpowiedniej usługi dla każdego zadania. Dzięki wykorzystaniu wielu chmur, działy IT mają możliwość skupienia się na kluczowych czynnikach stymulujących innowacje i przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw – aplikacjach i danych. Mogą tworzyć infrastrukturę, która najlepiej odpowiada ich unikalnym potrzebom.

 

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: Colt