30 września, 2021

W jaki sposób internetowa sieć światłowodowa wpływa na nasze środowisko?

Jednym z największych wyzwań, przed którym stoi współczesne społeczeństwo jest walka z kryzysem klimatycznym. Cyfryzacja jest kluczowym elementem w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Aby w pełni wykorzystać potencjał roli cyfryzacji w walce z globalnym ociepleniem, technologia dostępu do internetu musi być jak najbardziej efektywna energetycznie. Sieci światłowodowe zużywają nawet 17 razy mniej energii niż tradycyjne kable miedziane, wyróżniają się szybkością transmisji danych, odpornością na zniszczenia i mogą mieć radykalny wpływ na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Pandemia przyczyniła się do przyspieszenia procesu cyfryzacji w wielu obszarach, generując jednocześnie rekordowe zapotrzebowanie na dostęp do sieci internetowej. 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi, dlatego jest to dobra okazja do przyjrzenia się wpływowi internetu światłowodowego na środowisko.

 

Przewaga ekologiczna światłowodu nad tradycyjnymi sieciami

Według Raportu FTTH Council sieci w pełni światłowodowe pozwalają na zwiększenie efektywności energetycznej przesyłania i przechowywania danych przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii, co czyni je obecnie najpewniejszym sposobem dostępu do internetu. W porównaniu z alternatywami opartymi na miedzi, światłowód jest znacznie bardziej niezawodny, cechuje się mniejszą liczbą przerw w świadczeniu usług, rzadszymi awariami i niższymi kosztami utrzymania. Wymaga mniej personelu pomocniczego w terenie i mniej dojazdów do lokalizacji sieciowych w celu przeprowadzenia konserwacji i naprawy, co także skutkuje zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych. Podobnie koszt środowiskowy budowy światłowodowych sieci dostępowych jest zdecydowanie niższy, niż w przypadku kabli miedzianych. Mniejsze zużycie materiałów (według badania BREKO nawet o 66% w porównaniu z tradycyjnymi technologiami) skutkuje radykalnym ograniczeniem śladu węglowego sieci. Dzięki dużej oszczędności energii i bezawaryjności światłowód jest technologią najbardziej efektywną energetycznie, mającą realny wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

 

– Cyfryzacja jest istotnym narzędziem wspomagającym osiągnięcie neutralności klimatycznej, a infrastruktura telekomunikacyjna pełni coraz ważniejszą rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa. Rozwiązania FTTH (ang. Fiber To The Home), z których korzysta Nexera budując sieć światłowodową w Regionach, oznaczają większą przepustowość, efektywność energetyczną oraz dłuższą żywotność, a proces ich budowy oraz eksploatacji jest neutralny dla środowiska. Co ważne, w transmisji światłowodowej nie występuje promieniowanie elektromagnetyczne, więc tego typu technologia w żaden sposób nie zagraża zdrowiu ani życiu człowieka. Natomiast odpowiednio wprowadzona sieć może wyrównywać szanse oraz realnie wpływać na zmianę życia jej użytkowników. Sieć światłowodowa jest odpowiedzią na coraz większe wymagania związane z przyspieszoną przez pandemię cyfryzacją, a powszechny dostęp do internetu światłowodowego jest w tym momencie koniecznością – mówi Jacek Wiśniewski, prezes zarządu Nexery.

 

Praca zdalna korzystna dla klimatu

Z badania Nexery wynika, że podczas pandemii 63% Polaków miało możliwość wykonywania pracy zdalnie. Do sieci przeniosła się także edukacja, a najczęściej wykorzystywanym przez nauczycieli narzędziem były obciążające łącze platformy webinarowe. Dzięki większej przepustowości oferowanej przez sieć światłowodową praca i nauka z domu stają się bardziej wykonalne dla coraz większej liczby osób. Rozwój cyfrowy często związany jest ze zmianą zachowania użytkowników sieci, co pośrednio przekłada się na ograniczenie emisji. Według Raportu Polityki Insight rozpowszechnienie pracy zdalnej i edukacji online jest jednym z najbardziej wydajnych sposobów obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Wiąże się ze znaczną redukcją przejazdów oraz mniejszym zużyciem energii przez biura. Ograniczenie przemieszczania się ma ogromne znaczenie w kontekście klimatu, w szczególności w miejscach, gdzie brakuje dostępu do infrastruktury komunikacji publicznej, a mieszkańcy musieli dojeżdżać własnymi samochodami do miejsc pracy. Taka sytuacja występuje zwłaszcza w małych miejscowościach i na terenach wiejskich, czyli obszarach, gdzie Nexera buduje infrastrukturę sieci światłowodowej.

 

Walka z cyfrowym wykluczeniem walką o klimat

Pandemia nie tylko pokazała, jak bardzo potrzebny jest nam szybki internet o dużej przepustowości, ale jednocześnie uwypukliła wciąż obecne w wielu miejscach w Polsce nierówności w dostępie do wysokiej jakości sieci. Nowoczesna technologia FTTH umożliwia efektywną pracę zdalną, a także naukę online, korzystanie z telemedycyny oraz załatwianie spraw urzędowych przez internet. Pozwala również na ograniczenie zużycia papieru dzięki elektronicznej prasie, wnioskom i płatnościom online. Nierówny dostęp do infrastruktury sieciowej skutkuje wykluczeniem cyfrowym, a użytkownicy na terenach tzw. białych plam nie mogą korzystać z bardzo szybkiego internetu.

 

– W celu zmniejszenia nierówności, usługi cyfrowe powinny być dostępne dla każdej grupy społecznej, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i mieszkańców terenów nieobjętych infrastrukturą światłowodową. Do zmiany zachowania społeczeństwa niezbędny jest również dostęp do bieżących informacji o zagrożeniach klimatycznych, a źródłem wiedzy bardzo często jest właśnie internet. Budowa i rozpowszechnianie infrastruktury sieci światłowodowych ma priorytetowe znaczenie nie tylko w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, ale i w podobnie istotnym dla środowiska powszechnym dostępie do edukacji – mówi Paweł Biarda, członek zarządu w Nexerze.

 

➡️ Pobierz Raport #RegionyNEXERY2021 i sprawdź, jaką rolę odgrywa dostęp do szybkiej sieci internetowej dla osób mieszkających na terenach, na których budujemy naszą sieć: https://www.nexera.pl/pl/raportregionynexery

➡️ Posłuchaj podcastu NEXERY #SiećWdomu i sprawdź, jak łączymy Regiony online: https://spoti.fi/3hkggd5

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: