2 listopada, 2020

Współdzielona mobilność w czasach pandemii

Polacy uwielbiają mobilność jako usługę (ang. Mobility as a Service) i deklarują, że po pandemii nadal będą z niej korzystać. Jednocześnie wciąż są przywiązani do posiadania własnego samochodu. Fundacja Digital Poland opublikowała raport Mobility as a Service 2020 na temat kondycji polskiego i światowego rynku MaaS w dobie pandemii, uwzględniającego badanie nastrojów konsumentów przed i w trakcie lockdownu, a także rodzime problemy legislacyjne i innowacyjne perspektywy na przyszłość wraz z komentarzami kluczowych przedstawicieli branży współdzielonej mobilności m.in FREE NOW, Bolt czy iTaxi. Partnerami strategicznymi raportu są firmy Straal i Visa.

Główne wnioski z raportu:

  • Ankietowani, pytani o wykorzystanie usług MaaS, deklarują, że pandemia COVID-19 nie wpłynie na częstotliwość, z jaką będą z nich korzystać
  • Pandemia uderzyła w finanse: Polacy wydają prawie o połowę mniej na usługi mobilności współdzielonej niż przed epidemią;
  • Do najczęściej wybieranych aplikacji MaaS zalicza się Ubera (54%), rowery miejskie (37%) i serwis JakDojadę (29%);
  • Do najpopularniejszych usług MaaS zalicza się rowery miejskie (93%), wypożyczanie e-hulajnóg (81%) i współdzielenie samochodu (75%);
  • Największy potencjał rozwoju wśród osób korzystających z MaaS mają samochody oraz skutery, czyli te usługi, które w tej chwili są jeszcze mało popularne;
  • Główne bariery w rozwoju sektora MaaS to przyzwyczajenie do korzystania z własnego pojazdu oraz tradycyjnej komunikacji miejskiej;
  • Niższe ceny i dokładna dezynfekcja pojazdów są ważne, ale również dostępność (41%) i wygoda (40%) (jedna aplikacja agregująca wszystkie usługi) są w stanie przekonać do jeszcze częstszego korzystania z MaaS;
  • 20% korzystających z MaaS podpina kartę płatniczą na stałe przy płaceniu za usługi MaaS. Popularne jest także wykorzystanie jednorazowych płatności – w zależności od wybranego środka transportu korzystanie z płacenia w ten sposób zadeklarowało od 28% do 51% ankietowanych;
  • Nie jesteśmy jeszcze fanami pojazdów autonomicznych, ale w przyszłości chętnie przetestujemy skutery i rozwiązania współdzielenia pojazdów, w tym również autonomicznych.

Równo dwa lata temu Straal, w strategicznym partnerstwie z fundacją Digital Poland, opublikował raport na temat MaaS. Był to pierwszy w Polsce tak kompleksowy raport badający mobilność jako usługę. W ciągu dwóch lat bardzo wiele się zmieniło. Właśnie dlatego fundacja Digital Poland, wraz ze Straal oraz Visa, publikuje najnowszą edycję raportu zatytułowanego „Pandemia a współdzielona mobilność. Stan i perspektywy polskiego rynku Mobility-as-a-Service w obliczu epidemii COVID-19”.

W pierwszej części raportu postawiono nacisk na dogłębną analizę światowego i rodzimego rynku współdzielonej mobilności przez pryzmat najpopularniejszych usług (od mikromobilności przez ride hailing, aż po car sharing). Druga część poświęcona jest badaniu konsumenckiemu, które zaowocowało ciekawymi i niespodziewanymi wnioskami. Analizowano stosunek respondentów do usług współdzielonej mobilności przed wybuchem epidemii, w trakcie lockdownu i perspektywy na przyszłość. Dzięki przeprowadzonemu badaniu konsumenckiemu, możliwe było dogłębne przeanalizowanie tematów takich jak: poziom rozpoznawalności i znajomości usług oraz aplikacji, a także tych z sektora finansowego, czyli m.in preferowane metody płatności wśród użytkowników MaaS.

Dokonano analizy zmian, jakie zaszły w branży MaaS od momentu wydania pierwszej edycji raportu w październiku 2018 roku. Poddano weryfikacji postawione wówczas tezy, uwzględniając kryzys epidemiczny, zamrożenie gospodarki i niepewną sytuację biznesów opartych na mobilności współdzielonej. Rozpatrzono, w jaki sposób topowi gracze poradzili sobie (lub nie) z nową normalnością, spadkiem aktywności użytkowników w związku z lockdownem i niepewnością społeczną. We współpracy z przedstawicielami rynku, przedstawiono problemy występujące na polskim rynku MaaS, w tym aspekty legislacyjne (np. Lex Uber). Ostatnia część raportu uwzględnia innowacyjne rozwiązania (m.in Mobility Hubs) na polskim rynku, a także ogólny zarys prognoz na przyszłość.

Dzięki tak solidnej konstrukcji raportu oraz konsultacjom i komentarzom topowych ekspertów oraz przedstawicieli branży MaaS, możliwe było nakreślenie pełnego obrazu branży w tak niecodziennej sytuacji, jak dzisiejsza, zarówno z punktu widzenia konsumentów, jak i jej przedstawicieli. Raport pokazuje, jak szybko Polacy przystosowują się do zmian i jak otwierają się na nowe technologie, a także to, że w niektórych obszarach wciąż pozostajemy tradycjonalistami.

W raporcie wykorzystano dane pochodzące z badania konsumenckiego. Badanie zostało zrealizowane przez firmę IQS na zlecenie Straal/Fundacja Digital Poland metodą CATI/CAWI. Reprezentatywna próba mieszkańców miast o wielkości przynajmniej 100 tys. mieszkańców w wieku 18 i więcej lat. Wielkość próby wyniosła N=1022. Badanie przeprowadzono w sierpniu 2020 roku.

Pełny raport można pobrać na stronie fundacji Digital Poland.

Rodzaj treści: Artykuł, Raport,
Autor wpisu / Partner wpisu: Fundacja Digital Poland