2 października, 2020

Wykorzystanie botów w biznesie

Komunikacja przedsiębiorstw z klientami ewoluowała wraz z rozwojem informatyzacji. Popularyzacja komputerów i ich roli w życiu społeczeństwa, zmieniały sposoby interakcji i były udostępniane coraz szerszej grupie odbiorców. Jednym z etapów rewolucji IT jest prowadzenie logicznego dialogu z komputerem przy wykorzystaniu języka naturalnego.

Obecnie należy się spodziewać, że wykorzystanie języka naturalnego będzie jednym z preferowanych kanałów kontaktu z klientami, zaś boty będą zdobywały coraz większą popularność ze względu na wygodę, dostępność oraz łatwość obsługi dla coraz większej grupy ludzi. Dodatkowo ta forma komunikacji klienta z firmami spowoduje aktywację dotychczas niezagospodarowanych możliwości oraz nawiązanie relacji z tą częścią społeczeństwa, która dotychczas niechętnie korzystała z nowinek technologicznych.

Rozwiązania typu voicebot to nowa forma interakcji, która prawdopodobnie w ciągu kilku następnych lat zmieni sposób kontaktu przedsiębiorstw z klientami.

Organizacje rozważające wdrożenie nowej technologii, w tym także voice- i chatbotów biorą pod uwagę szereg czynników. Jedną z kluczowych wątpliwości, jest to, czy aktualna technologia jest na tyle zaawansowana, że spełni oczekiwania klientów. Inaczej mówiąc, czy boty będą w stanie przeprowadzić logiczną i spójną konwersację z człowiekiem, wychwytując kontekst rozmowy i niuanse językowe.

O ile w przypadku chatbotów sprawa jest prostsza, to w przypadku interakcji głosowej mamy większy stopień złożoności ze względu na konieczność zaawansowanej analizy głosu oraz kwestii różnych akcentów, tempa rozmowy czy też zakłóceń w postaci tła. Niemniej jednak dobrze zaprojektowany i wytrenowany bot jest w stanie już obecnie wejść w dialog z człowiekiem oraz zrozumieć intencje rozmówcy i odpowiednio zareagować.

Cały artykuł znajdziesz na: https://www.pwc.pl/pl/artykuly/boty-w-biznesie-kierunek-zmian-czy-rozwiazania-niszowe.html

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: PwC