24 września, 2020

Wyzwania jakie stawia przed managerami transformacja cyfrowa

Transformacja cyfrowa to kompleksowy proces przechodzenia organizacji na nowe sposoby pracy przy wykorzystaniu technologii cyfrowych. Proces ten może zachodzić na każdym szczeblu organizacji, m.in. w sprzedaży, obsłudze klienta, finansach czy produkcji. Głównym celem transformacji jest poprawa działania organizacji w różnych aspektach: elastyczności, efektywności kosztowej, szybkości realizacji zamówień itd.

Jednak wprowadzenie cyfryzacji zmienia środowisko pracy i dość często wymaga korekty nawyków i procedur tak pracowników, jak i menadżerów. Według respondentów ogólnoświatowego sondażu przeprowadzonego wśród 4300 menadżerów, prezesów, dyrektorów wykonawczych i analityków w 2018 roku przez firmę doradczą Deloitte, cyfrowe środowisko biznesowe różni się znacznie od tradycyjnego. Transformacja nie jest tylko zmianą technologiczną, ale również społeczną i organizacyjną. I krótko mówiąc – dlatego jest trudna. Nie ma przypadku w tym, że mimo ogromnych postępów technologicznych w poprzednich latach transformacja cyfrowa zachodziła relatywnie wolno. Widoczny wzrost liczby firm, które osiągnęły postępy w dążeniu do cyfrowej dojrzałości nastąpił dopiero po 2014 roku, a realnie rzecz biorąc, wyraźne przyspieszenie tego procesu nastąpiło dopiero w 2018.

Platforma Przemysłu Przyszłości przygotowała szereg rad dla managerów, jakie zmiany wprowadzić, aby dostosować się do standardów przemysłu 4.0:

1. Zmień sposób zarządzania

2. Dostosuj tryb komunikacji i podejmowania decyzji

3. Zaakceptuj pracę zdalną

4. Zmień kryteria oceny pracy swoich ludzi

5. Uwzględnij sieciową strukturę relacji i zaangażuj pracowników w zmiany

6. Rozwijaj menadżerskie kompetencje pod kątem cyfrowych wyzwań

7. Nie steruj ręcznie – wywieraj wpływ

 

Szczegóły na:https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/przeczytaj-co-powinien-robic-menadzer-odpowiedzialny-za-cyfrowa-zmiane/

Rodzaj treści: Artykuł,
Autor wpisu / Partner wpisu: Platforma Przemysłu Przyszłości