22 kwietnia, 2022

„Zielone” firmy mają łatwiej  

Walka z kryzysem klimatycznym jest obecnie jednym z największych wyzwań, przed którym stoi świat. Jak wynika z raportu Technologia w służbie społeczeństwu. czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0’’, aż 82 proc. badanych uważa, że zanieczyszczenie środowiska naturalnego w kraju rośnie. Dbałość o ekologię stała się też ważną wartością dla pracowników, którzy coraz częściej wybierają zielone’’ firmy.  

Zmiany klimatu stanowią poważne wyzwanie dla całego społeczeństwa – możemy przeczytać w raporcie fundacji Digital Poland opublikowanym w trakcie trzeciej edycji Digital Festival. Wyraźnie można to dostrzec w odpowiedziach respondentów. Wśród najczęściej wskazywanych problemów Polski dostrzegane są te, które bezpośrednio wiążą się z ochroną środowiska czy klimatu 

Wśród 10 największych problemów współczesnej Polski aż trzy to te związane z kryzysem klimatycznym, transformacją energetyczną i zanieczyszczeniem środowiska. Ponad 80 proc. z nas obawia się negatywnego wpływu kryzysu klimatycznego — częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe coraz bardziej utrudniają nam życie. Jednocześnie negatywnie postrzegamy politykę energetyczną kraju i zbyt powolne odchodzenie od węgla – podkreśla na łamach raportu rzecznik prasowy Fundacji Greenpeace Polska.  

 

Świadomość istnienia tego wyzwania oraz jego konsekwencji przekłada się na myślenie pracowników. Coraz częściej zwracają uwagę na wpływ działalności firmy na środowisko naturalne. Jak wynika z sondażu firmy Hays przeprowadzonego z okazji Światowego Dnia Ziemi, zaledwie 24 proc. kandydatów nie bierze pod uwagę, czy pracodawca podejmuje działania pro-ekologiczne.  

Dla kandydatów świadomych zagrożeń dla klimatu i środowiska, kwestia odpowiedzialności firmy jest bardzo ważna. Liczy się dla nich to, czy organizacja postępuje etycznie, dąży do zrównoważonego rozwoju i realnie ogranicza ewentualne, negatywne skutki swoich działań. Przy czym ważne są nie tylko inicjatywy podejmowane przez poszczególne organizacje, ale również branża ich działalności. Dotyczy to szczególnie młodszych kandydatów, dla których kwestie ekologiczne są niezwykle ważne – wyjaśnia Agnieszka Pietrasik, Dyrektor Wykonawcza w Hays Poland. 

Cyfryzujmy odpowiedzialnie 

Kwestia postępującej degradacji środowiska i nieodwracalnych zmian klimatycznych odgrywa coraz większą rolę zarówno w życiu prywatnym każdego człowieka, jak i w strategiach biznesowych przedsiębiorstw. Wszyscy zadają sobie pytanie, co mogą zrobić, aby zatrzymać zmiany klimatyczne. Eksperci Digital Festival podkreślają, że jednym z elementów wykorzystywanym przez firmy jest zielona cyfryzacja. Różnorodne innowacje sprawią, że walka o lepszą planetę stała się bardziej efektywna.  

Cyfryzacja oznacza odpowiedzialność. Nie tylko cyfryzujemy Polskę, ale chcemy mieć aktywny udział w edukowaniu Polaków i biznesu, jak używać tych narzędzi w stosunku do klimatu. Bo mamy tylko jedną planetę – tłumaczyła w podcaście ,,Digital Festival’ na TokFm Małgorzata Rybak-Dowżyk, Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej T-Mobile opublikowanym podczas dnia Moja Planeta.  

Postawa jest ważna   

W sondażu wzięło udział niemal 1100 specjalistów i menedżerów. Jak wynika z badania, 61 proc. kandydatów w wyborze pracodawcy uwzględnia to, jak rekrutująca firma wpływa na środowisko naturalne. Odpowiedzi „raczej nie” lub „nie” udzieliło kolejno 6 i 18 proc. respondentów, natomiast 15 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.   

Odpowiedzialna postawa firmy wobec potencjalnych szkód, jakie może wyrządzać środowisku swoją działalnością, oraz adekwatne działania z zakresu CSR są postrzegane przez kandydatów jako elementy wyróżniające dobrego pracodawcę. Z drugiej strony, jeśli organizacja funkcjonuje w sektorze odciskającym swe piętno na środowisku i jednocześnie nie angażuje się w inicjatywy naprawcze, to pomimo atrakcyjnej oferty zatrudnienia częściej może napotkać trudności rekrutacyjne. 

Czy to, jak firma wpływa na środowisko naturalne ma dla Ciebie znaczenie w wyborze miejsca pracy? 

Tak  45% 
Raczej tak  16% 
Trudno powiedzieć  15% 
Raczej nie  6% 
Nie  18% 

Źródło: Badanie Hays, marzec-kwiecień 2022.